Infeksjonskontroll.no

Basale smittevernrutiner i helsetjenesten Basale smittevernrutiner skal både forebygge smitteoverføring til og mellom pasienter, og beskytte helsepersonellet mot smitte

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Basale smittevernrutiner skal både forebygge smitteoverføring til og mellom pasienter, og beskytte helsepersonellet mot smitte. 

Basale rutiner er grunnmuren i alt forebyggende arbeid. De gjelder ved arbeid med alle pasienter, uavhengig av mistenkt eller bekreftet diagnose eller antatt infeksjonsstatus.

Basale smittevernrutiner er basert på prinsippet om at alle kroppsvæsker som blod, sekreter, ekskreter, slimhinner og ikke intakt hud kan inneholde smittestoffer.

Gjennomføring av basale smittevernrutiner overfor alle pasienter vil redusere risikoen for smitteoverføring fra både kjente og ukjente smittekilder, og er en forutsetning for et effektivt smittevern i helsetjenesten. 

Basale rutiner forebygger er tilstrekkelig for å forebygge blodsmitte. Ved kjent eller mistenkt infeksjon med enkelte smittestoffer skal pasienten isoleres.

Basale smittevernrutiner omfatter følgende:
 • Håndhygiene
 • Hostehygiene
 • Arbeidsantrekk
 • Personlig beskyttelsesutstyr
  • Øyebeskyttelse
  • Beskyttelse av munn og nese
  • Beskyttelse av hender
 • Beskyttelse av arbeidstøy og hud
 • Desinfeksjon av hud
 • Trygg injeksjonspraksis
 • Beskyttelse mot stikkskader
 • Håndtering av pasientnært utstyr
 • Renhold og desinfeksjon
 • Håndtering sengetøy og tekstiler
 • Pasientplassering
 • Avfallshåndtering

Referanse

Basale smittevernrutiner i helsetjenesten – FHI - https://www.fhi.no/nettpub/nasjonal-veileder-for-basale-smittevernrutiner/