Infeksjonskontroll.no

Prevalensregistrering Prevalensregistrering er pålagt alle sykehus og forutsetter deltagelse fra alle poster og avdelinger.

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Prevalensregistrering er pålagt alle sykehus og forutsetter deltagelse fra alle poster og avdelinger. Prevalensregistreringen gjennomføres for å få et bilde av infeksjonsforekomst ved sykehuset. Prevalensregistreringer som gjentas regelmessig kan gi et bilde av endringer over tid.

Beskrivelse:

  • Prevalensregistrering av sykehusinfeksjoner gjøres minimum 2 ganger årlig og skal da reporteres til Nasjonalt folkehelseinstitutt. Mange sykehus gjør prevalensregistrering 4 ganger årlig. Undersøkelsen gjennomføres samtidig ved alle sykehusets avdelinger.
  • Prevalensratene benyttes som en kvalitetsindikator og kan finnes på 
    Fritt sykehusvalg, se under Relaterte Lenker.

Fritt sykehusvalg