Infeksjonskontroll.no

Prevalensregistrering Alle sykehus er pålagt prevalensregistrering av helsetjenesteassosierte infeksjoner.

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Sykehus er pålagt å delta i de nasjonale prevalsundersøkelsene av helsetjenesteassorierte infekjsoner (HAI) og antibiotikabruk i henhold til: Forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften) 

Dette forutsetter deltagelse fra alle poster og avdelinger. Prevalensregistreringen gjennomføres for å få et bilde av infeksjonsforekomst ved sykehuset. Prevalensregistreringer som gjentas regelmessig kan gi et bilde av endringer over tid.

Beskrivelse:

Referanse

Forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften)