Infeksjonskontroll.no

Antiseptikk - Aseptikk

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 Aseptisk betyr fri for mikroorganismer. Bruk av aseptisk teknikk forhindrer at det tilføres mikroorganismer på arbeidsområde, utstyr eller pasientens kropp. Det brukes sterilt utstyr og steriliteten opprettholdes frem til prosedyren er avsluttet.

Aseptisk, steril, teknikk innebærer at invasive inngrep, operasjoner mm. utføres med instrumenter utstyr, oppdekning og påkledning som benyttes skal være steril. Man tilstreber å holde arbeidsområdet, operasjonsfeltet mikrobefritt i den grad det er mulig, og derved redusere muligheten for at infeksjoner oppstår. Aseptikk kan betraktes som en videreføring av antiseptikken.

Antiseptikk - Huddesinfeksjon brukes for å drepe mikroorganismer. Antiseptiske midler omfatter bl.a. klorforbindelser, alkoholer, guanider (PHMB - anbefales ikke brukt), diverse oksydative midler (pereddiksyre og hydrogenperoksyd), kvartære ammoniumforbindelser (QAC - anbefales ikke brukt).

Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie må være godkjent av Statens Legemiddelverk - SLV.