Infeksjonskontroll.no

Antiseptikk - Aseptikk

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Aseptikk er en metode eller behandling som er i stand til å drepe sykdomsfremkallende mikroorganismer, hovedsakelig bakterier. På operasjonsstuen er antiseptikken i dag i stor grad, men ikke helt, avløst av aseptikken (1).

Aseptisk, steril, teknikk innebærer at invasive inngrep, operasjoner mm. utføres med instrumenter utstyr, oppdekning og påkledning som benyttes skal være steril. Man tilstreber å holde arbeidsområdet, operasjonsfeltet mikrobefritt i den grad det er mulig, og derved redusere muligheten for at infeksjoner oppstår. Aseptikk kan betraktes som en videreføring av antiseptikken.

Antiseptikk - Huddesinfeksjon brukes for å drepe mikroorganismer. Antiseptiske midler omfatter bl.a. klorforbindelser, alkoholer, guanider (PHMB - anbefales ikke brukt), diverse oksydative midler (pereddiksyre og hydrogenperoksyd), kvartære ammoniumforbindelser (QAC - anbefales ikke brukt).

Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie må være godkjent av Statens Legemiddelverk - SLV (3).

Referanse

  1. Store medisinske leksikon - https://sml.snl.no/antiseptikk
  2. "Kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie" - Statens Legemiddelverk - SLV - April 2020