Infeksjonskontroll.no

Om infeksjonskontrollprogram Alle helseinstitusjoner skal ha et infeksjonsprogram.

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 

 

Alle helseinstitusjoner skal ha et infeksjonsprogram. Programmet skal også omfatte tiltak for å verne personalet mot smitte. Infeksjonskontrollprogrammet skal angi hvem som har det faglige og organisatoriske ansvar for de tiltak programmet omfatter. Infeksjonskontrollprogrammet skal være en del av virksomhetens internkontrollsystem. Infeksjonskontrollprogrammet består av to hovedkomponenter. 

a. Infeksjonsforebyggende arbeid

b. Infeksjonsovervåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten

Infeksjonskontrollprogram i helseinstitusjoner