Infeksjonskontroll.no

Rengjøring av leker, kosedyr, barneavdelingen, nyfødt intensiv og barsel

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 1.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Prosedyren er utarbeidet for å begrense mulig smittespredning via indirekte kontakt med leker, kosedyr o.lign. Barn og nyfødt innlagt er en utsatt gruppe.

Størst betydning for smittespredning i barneavdeling og nyfødt/nyfødt intensiv-avdeling er dråpesmitte, og direkte/indirekte kontakt med infiserte kropps­væsker. Indirekte smitte gjelder først og fremst smitte via infiserte hender hos barn og personalet. Gode rutiner for håndhygiene og bleieskift er viktige infeksjonsforebyggende tiltak. Hyppig berørte flater rengjøres/desinfiseres daglig. 

Mikrobiell forurensing av leker i sykehus er vel dokumentert, slik som fekale koliforme bakterier og rotavirus (1).
Leketøysfabrikanter har produsert plastleker med antimikrobielle midler, men det er ingen evidens for at denne praksis har innvirkning på forurensning av mikroorganismer på leker eller på smitteoverføring. Det er heller ikke teoretiske grunnlag for å støtte dette (1).

Definisjoner
Biologisk materiale
Med biologisk materiale menes blod, serum, vevsprøver, sekreter, urin, avføring, puss m.m. fra syke eller friske mennesker.
Foreldre informeres om avdelingens regler for private leker.

Forklaring
Leker som deles mellom barn kan være en potensiell kilde til smitteoverføring ved forurensning fra urene hender, støv og kroppsvæsker (2).

Ved nyanskaffelse av leker stilles det krav til leverandør av at leker må kunne tåle vask i vaskedekontaminator.
 • Leker skal velges med hard overflate som kan rengjøres/desinfiseres (tåle vaskedekontaminator).
 • Leker som består av flere sammensatte deler må kunne tas fra hverandre før rengjøring/desinfeksjon (3).
 • Rengjorte leker skal oppbevares i egen boks for rene leker, og må være tørre (3).

Det bør ikke brukes kjemiske desinfeksjonsmidler. Hvis det allikevel velges, må det etterfølges av grundig rengjøring for å være sikker på at alle rester av desinfeksjonsmiddel er fjernet.

 • Kosedyr i kuvøser bør unngås.
 • Bløte leker skal ikke være til felles bruk, men kun brukes hvis det er pasientens egne, og skal da være merket med navn
  (4, 5, 6).
 • Leker av tre er porøse og vanskelige å rengjøre, og skal derfor ikke brukes i sykehus (5).
 • Leker som ikke kan rengjøres/desinfiseres, skal ikke brukes, unntatt hvis de kastes etter bruk (4, 5).
 • Leker fra smitteisolater skal være i isolatet til pasienten utskrives, deretter vaskes/desinfiseres i vaskedekontaminator.
 • Leker rengjøres, eventuelt desinfeksjon daglig (3).
 • Leker som ikke er i bruk, anbefales vaskes én gang per uke (3).
 • Leker skal vaskes hvis synlig tilsølt, eventuelt kastes hvis sterkt tilsølt (7).
Referanser
 
 1. Infection control in paediatric office settings – Canadian Peadiatric Society - Paediatr Child Health Vol 13 No 5 May/June 2008.
 2. Infection Prevention and Control Assurance - Cleaning Toys and Play Equipment - Version 1.0 January 2016. Black Country Partnership – NHS Foundation Trust.
 3. Toy Cleaning Policy - NHS - Dumfries & Galloway - Policy No. IC-126 Author: Kirstine Burns/Alison Knox Date: April 2018 Version: 1.2.
 4. Cleaning and Disinfection -Trust Policy and Procedure. Derby Teaching Hospital – NHS Foundation Trust – 2009.
 5. Toy Cleaning Policy ver. 3.0 - NHS - Mid Essex Hospital Services - April 2018.
 6. Department of Hospital Epidemiology and Infection Control (HEIC) - 5.3 Toy Cleaning – Last approval 7.2016. The Regents of the University of California.
 7. Hospital environmental cleaning & disinfection - Procedures & Practices. Dr Anjum Hashmi MBBS, CCS(USA), MPH. Infection Prevention & Control Director and Employees Health Director East Najran Hospital Najran Saudi Arabia 2014.