Infeksjonskontroll.no

Nedre luftveisinfeksjoner Internasjonale studier viser at nedre luftveisinfeksjoner er den nest hyppigste sykehusinfeksjonen ved siden av postoperative sårinfeksjoner.

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Ylva Sandness

Internasjonale studier viser at nedre luftveisinfeksjoner er den nest hyppigste sykehusinfeksjonen ved siden av postoperative sårinfeksjoner. Pasienter som blir behandlet på respirator har særlig risiko for å pådra seg slike infeksjoner. Respiratorassosiert luftveisinfeksjon samtidig er vanskelig å diagnostisere. Center for Disease Control har utgitt retningslinjer for forebygging av nosokomial pneumoni.

For å forebygge nedre luftveisinfeksjoner bør det finnes prosedyrer hvor følgende omhandles:
  • Forebygging av stressulcus hos intensivpasienter.
  • Mobilisering og fysioterapi.
  • Stell av endotrakealtube hos intuberte pasienter.
  • Stell av trakealkanyle hos trakeostomerte pasienter.
  • Suging i svelg gjennom munn eller nese hos pasienter med endotrakealtube.
  • Rengjøring og desinfeksjon av respirator og tilbehør til disse.
  • Rengjøring og desinfeksjon av narkoseapparat og tilbehør til disse.
  • Rengjøring og desinfeksjon av flergangsfuktere og tilbehør til disse.
Referanse
Smittevernloven Veileder, Statens helsetilsyn