Infeksjonskontroll.no

Håndhygiene Smitteoverføring via hender forekommer ofte både i og utenfor helseinstitusjoner

Dokumentansvarlig:

Smittevernlege Egil Lingaas

 

Forord
Smitteoverføring via hender forekommer ofte både i og utenfor helseinstitusjoner, og god håndhygiene er av stor betydning for å forebygge infeksjoner. Formålet med håndhygiene er å fjerne sykdomsfremkallende smittestoffer fra hendene. Dette oppnås med håndvask eller hånddesinfeksjon. Håndpleie 
og hanskebruk inngår også som en del av profesjonell håndhygiene.

Referanser

Håndhygieneveilederen