Infeksjonskontroll.no

Isolering Her er en oversikt over tiltak for å forebygge smittespredning i helseinstitusjoner og isoleringstiltak ved kontaktsmitte, dråpesmitte, luftsmitte og spesielle forholdsregler ved multiresistente bakterier, samt tiltak ved Ebola-virus.

Dokumentansvarlig:

Smittevernlege Egil Lingaas

Her er en oversikt over tiltak for å forebygge smittespredning i helseinstitusjoner og isoleringstiltak ved kontaktsmitte, dråpesmitte, luftsmitte og spesielle forholdsregler ved multiresistente bakterier, samt tiltak ved Ebola-virus.

Smittespredning er avhengig av seks faktorer ("smittekjeden"): En smittekilde, en utgangsport, et smittestoff i tilstrekkelig dose, en smittevei/smittemåte, en inngangsport og en mottakelig person.

Smittemåter: Kontaktsmitte, direkte-/indirekte kontaktsmitte og fekal-oral smitte (en type indirekte kontaktsmitte, som også kan forekomme via små dråper (dråpesmitte) ved oppkast/diaré ved f.eks. Norovirus), dråpesmitte, luftbåren smitte (luftsmitte via dråpekjerner), inokulasjonssmitte og vehikkelbåren smitte.

Innholdet bygger bl.a. på "Isoleringsveilederen - smittevern 2004:9. Folkehelseinstituttet" - "Bruk av isolering av pasienter for å forebygge smittespredning i helseinstitusjoner".

 

Alfabetisk liste over smittemåte, inkubasjonstid og smitteforebyggende tiltak mars 2017 - OUS.pdf

https://ehandboken.ous-hf.no/document/132396