Infeksjonskontroll.no

Infeksjon

Her finner du faktaopplysninger om infeksjoner, hvordan de smitter, inkubasjonstid, vanlige symptomer og mikroorganismer som forårsaker dem.

Overvåkning

Her finner du informasjon om metoder og resultater for infeksjonsovervåking og om meldepliktige infeksjoner.

Forebygging

Her finner du fakta og prosedyrer for forebygging av infeksjoner hos pasienter og ansatte.

Kompetanse

Her finner du opplysninger om kurs og faglig møter om smittevern, opplæringspakker og undervisningsmateriell.