Infeksjonskontroll.no

Postoperative sårinfeksjoner Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep er en forholdsvis hyppig komplikasjon til kirurgiske inngrep utført i sykehus, kalt postoperativ sårinfeksjon eller kirurgiske sårinfeksjoner.

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep er en forholdsvis hyppig komplikasjon til kirurgiske inngrep utført i sykehus, kalt postoperativ sårinfeksjon (POSI) eller kirurgiske sårinfeksjoner (Surgical Site Infections - SSI). Disse er den nest største gruppen sykehusinfeksjoner, og er den gruppen sykehusinfeksjoner som gir de største merkostnadene.

Forekomsten av infeksjoner i operasjonsområder kan reduseres iflg. folkehelseinstituttet. En måte å forebygge slike infeksjoner på er å bruke NOIS-data (Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner) i kvalitetsforbedringsarbeid i sykehusene. Flere norske sykehus har oppnådd positive resultater etter at lederne har satt klare mål for infeksjonsforekomsten ved sykehuset, og fagmiljøene har gjennomgått og fokusert på etterlevelse av smitteverntiltak ved kirurgiske inngrep.

Kirurgiske sårinfeksjoner infeksjoner i operasjonsområde - POSI  deles inn i 3 kategorier:
  • Overflatisk sårinfeksjon.
  • Dype sårinfeksjon.
  • Infeksjoner i indre organ/hulrom.