Infeksjonskontroll.no

Infeksjonsutbrudd Et infeksjonsutbrudd er en brå økning i antall tilfeller av en smittsom sykdom innenfor et bestemt område.

Dokumentansvarlig:

Smittevernlege Egil Lingaas

Definisjon av utbrudd:

  • flere tilfeller enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et område i et gitt tidsrom
  • to eller flere tilfeller av samme sykdom med antatt felles kilde (hotell/feriested, utstyr, næringsmidler, vann e.a.).

Infeksjonsutbrudd utgjør en beskjeden andel (ca 5%) av sykehusinfeksjonene.
De fleste utbrudd er små og mange blir ikke oppdaget. Infeksjonsutbrudd krever mye ressurser

 

Utbrudd av smittsomme sykdommer - veileder for helsepersonell