Infeksjonskontroll.no

Infeksjonsutbrudd

Dokumentansvarlig:

Smittevernlege Egil Lingaas

Infeksjonsutbrudd utgjør en beskjeden andel (ca 5%) av sykehusinfeksjonene.
De fleste utbrudd er små og mange blir ikke oppdaget. Infeksjonsutbrudd krever mye ressurser.