Infeksjonskontroll.no
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 

Arbeidstøy

Hensikten med arbeidstøy er å redusere faren for spredning av patogene mikroorganismer via tekstiler, og å hindre forurensning av privat tøy. Gode hygieniske rutiner og riktig bruk av arbeidsantrekk er et viktig ledd i å hindre direkte eller indirekte smitteoverføring til pasientene.

Ved korrekt bruk av arbeidstøy fremstår man som profesjonell, noe som bidrar til å gi et enhetlig og ryddig bilde av sykehusets virksomhet til pasienter og pårørende, og å skape trygghet og tillit hos pasienter. Arbeidstøy skal brukes korrekt slik at smittevernmessige, sikkerhetsmessige, estetiske og etiske hensyn ivaretas.