Infeksjonskontroll.no

Antibiotika

Dokumentansvarlig:

Rådgiver cand. pharm. Jeanette Schultz Johansen

Antibiotika er noen av de aller viktigste legemidlene vi har, og for at vi fortsatt skal ha effekt av dem må vi arbeide for å forhindre unødvendig bruk.
Kunnskap om forbruket av antibiotika ved en post, avdeling eller sykehus er viktig for å vurdere om forbruket er rasjonelt. Ved å følge forbruket over tid kan vi se endringer i mengde, forhold mellom ulike grupper antibiotika, eller at helt nye substanser komme inn. Dette kan danne grunnlaget for å sette inn målrettede tiltak for mer rasjonell bruk av antibiotika.