Infeksjonskontroll.no

Sykehusbygg

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Ved planlegging av nye sykehusbygg og ved rehabilitering må smittevernpersonell tas med tidlig i prosessen for å tilstrebe gode løsninger som tilfredsstiller dagens krav innen smittevern for å forebygge sykehusinfeksjoner.

 

Sykehusbygg HF -eies av de fire helseregionene der formålet er å sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. Sykehusbygg HF https://sykehusbygg.no/om-oss kal benyttes i alle byggprosjekter med en verdi over 500 millioner kroner.