Infeksjonskontroll.no

Alminnelig renhold

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Renhold er en viktig del av smittevernet i helsevesenet. Essensen av godt renhold er ikke bare at alt ser rent ut, men at det bidrar til å hindre smitteoverføring via utstyr, gjenstander, inventar og flater. Rengjøringspersonell spiller derfor en viktig rolle når det gjelder å hindre smittespredning i helseinstitusjoner. Et rent, godt organisert miljø gir grunnlag for god infeksjonskontroll.

Det bør utarbeides en renholdsplan for sykehus og andre helseinstitusjoner, og det anbefales at planen kategoriseres ut i fra renhetsbehov. Pasientnære områder vil ha større behov for renhold enn for eksempel kontorer.

Stafylokokker har mulighet til å overleve i støv over lang tid. I fuktige omgivelser overlever en rekke gram negative bakterier. Disse kan finnes ved servanten, på wc, i dusj, i blomstervann og i jord. Ved mangelfullt renhold kan bakterier forurense personalets hender og på den måten overføres til infeksjonsmottakelige pasienter.

Det bør benytte rengjøringsmetoder som effektivt fjerner støv. Tørre rengjøringsmetoder kan med fordel benyttes, såkalt "UVB-metode" - "uten vann i bøtta". Det brukes sentrifugerte kluter, mopper osv. Tørt smuss fjernes tørt. Støv og lignende fjernes med (støvsuger) (inventar-) mopp osv. Det er viktig at overflater som er rengjort forlates tørre. Dvs. jo mer vann du bruker jo mer tid til og tørke opp etterpå. Våte overflater gir grobunn for bakterier. Renhold av berøringspunkter/kontaktflater som dørhandtak, brytere osv. er viktig.

Referanse
”The National Specifications for Cleanliness in the NHS: a Framework for Setting and Measuring Performance Outcomes (National Patient Safety Agency, April 2007)” og The Revised Healthcare Cleaning Manual (June2009).