Infeksjonskontroll.no

Blodbaneinfeksjoner (BBI) Blodbaneinfeksjoner (BBI) er alvorlige og ofte livstruende infeksjoner som medfører økt sykelighet, dødelighet og redusert livskvalitet. En hyppig årsak til helsetjenesteassosierte BBI (HA BBI) er bruk av intravaskulære katetre.

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Ylva Sandness

Intravaskulære katetre er uunnværlig i medisinsk praksis. Intravaskulære katetre og kanyler er årsaken til et betydelig antall infeksjoner. De to hovedkildene til slike infeksjoner er kolonisering av selve utstyret og kontaminasjon av infusat som administreres via utstyret. Retningslinjer for å forebygge infeksjoner i blodbanen fra CDC er oversatt og tilpasset norske forhold.

Når intravenøs behandling blir utført, bør det finnes prosedyrer som omhandler:
  • Innlegging og stell av perifere og sentrale venekatetre.
  • Innleggelse og stell av lokale og sentrale arteriekraner.
  • Bare trent personalet skla legge inn og stelle intravaskulære katetre.
  • Indikasjon for bruk av invasive inngrep i blodbanen.
Referanse:
Smittevernloven, veileder Statens, helsetilsyn