Infeksjonskontroll.no
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Ved stell av pasient er det viktig at de hygieniske prinsipper blir ivaretatt. Pasienter er spesielt mottagelig for infeksjoner. Et sentralt tiltak for å bryte smitteveier er å sørge for at utstyr som blir brukt i stell og pleie av pasienten, er fritt for sykdomsfremkallende mikrober. Helsepersonell skal ikke overføre smittestoff til pasienten og heller ikke flytte pasientens normalflora fra ett sted på kroppen til et annet.