Infeksjonskontroll.no

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering bistår alle deler av helsevesenet og tannhelsetjenesten med kvalitetssikring og dekontaminering av medisinsk utstyr.

Dokumentansvarlig:

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering