Infeksjonskontroll.no

Om desinfeksjon

Dokumentansvarlig:

Desinfeksjon er en prosess hvor man uskadeliggjør de fleste eller alle mikroorganismer, både på «døde ting» som utstyr, inventar og instrumenter, og på hud og slimhinner.

Hensikten med desinfeksjon er å fjerne sykdomsfremkallende mikroorganismer og hindre smitte­spredning. Bakteriesporer uskadeliggjøres ikke ved varmedesinfeksjon, men noen kjemiske desinfeksjonsmiddel dreper bakteriesporer.

Hensikten med desinfeksjon er å fjerne sykdomsfremkallende mikroorganismer og hindre smittespredning. Bakteriesporer drepes ikke ved varmedesinfeksjon, men noen kjemiske desinfeksjonsmiddel dreper bakteriesporer.

Desinfeksjon av utstyr kan utføres ved hjelp av varme eller ved bruk av kjemiske midler. Desinfeksjon med fuktig varme i et lukket system, i en spyledekontaminator eller vaskedekontaminator, er den enkleste, rimeligste og mest miljøvennlige av alle desinfeksjonsmetoder, og bør brukes når det er praktisk mulig. Det er avgjørende at det er etablert gode kontrollrutiner som alltid sikrer høy kvalitet på prosessen ved bruk av spyle- eller vaskedekontaminatorer.

Vi skiller mellom to hovedtyper av desinfeksjon:
  • Teknisk desinfeksjon er desinfeksjon av gjenstander, golv, inventar og liknede.
    • Varmedesinfeksjon
    • Kjemisk desinfeksjon
  • Antisepsis er desinfeksjon av hud og slimhinner hos pasienter og personale (se egen retningslinje).