Infeksjonskontroll.no

Desinfeksjon, prosess hvor man eliminerer de fleste eller alle mikroorganismer, både på «døde ting» som utstyr, inventar og instrumenter, og på hud og slimhinner.

Dokumentansvarlig:

Hensikten med desinfeksjon er å fjerne sykdomsfremkallende mikroorganismer og hindre smittespredning. Bakteriesporer drepes ikke ved varmedesinfeksjon, men noen kjemiske desinfeksjonsmiddel dreper bakteriesporer.

Desinfeksjon av utstyr kan utføres ved hjelp av varme eller ved bruk av kjemiske midler. Desinfeksjon med fuktig varme i et lukket system, i en spyledekontaminator eller vaskedekontaminator, er den enkleste, rimeligste og mest miljøvennlige av alle desinfeksjonsmetoder, og bør brukes når det er praktisk mulig. Det er avgjørende at det er etablert gode kontrollrutiner som alltid sikrer høy kvalitet på prosessen ved bruk av spyle- eller vaskedekontaminatorer.