Infeksjonskontroll.no

Opphør av isolering

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 6.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 

 

 

 
 
 

Etter isolering for kontakt- og dråpesmitte
Etter luftsmitte
Gulv, vegger og andre flater
Bad/WC
Avfall
Bøker, blader, aviser og lignende
Pasientens personlige eiendeler etter isolering ved luftsmitte
Generelle anbefalinger
Opphør av isolering når pasienten fortsatt skal ligge i rommet
Avslutning og transport av smitteavfall og smittetøy ut av isoltet
Opphør av kontakt- eller dråpesmitteisolering i rom uten forgang
Når kan isolatet ta i bruk igjen?
Stell av døde
Referanser

Hensikt og omfang
Hindre smitteoverføring fra pasient til andre pasienter, besøkende og ansatte.
Isolering for luftsmitte er indisert for pasienter med særlig smittsomme og alvorlige sykdommer som kan spres ved luftsmitte. Slike infeksjoner vil samtidig ofte kunne spres ved dråpesmitte og/eller kontaktsmitte. Prosedyren gjelder alle ansatte som har kontakt med isolert pasient.

Fremgangsmåte                                                                                                                     
Kjemisk desinfeksjon (Se egen prosedyre). Ved valg av desinfeksjonsmiddel bør det velges et middel med bredt antimikrobielt spekter, dokumentert effekt under urene forhold, og virketider under urene forhold uavhengig av mikroorganisme.

Se anbefalte virketider for desinfeksjonsmidler under "Kjemisk desinfeksjon".

Flekkdesinfeksjon
Synlig søl fjernes først ved hjelp av papirhåndkle eller lignende, deretter flekkdesinfeksjon. Alt synlig søl skal desinfiseres med godkjent desinfeksjonsmiddel i anbefalt tid. Avsluttes med vanlig rengjøring.

Desinfeksjonssprit 70 - 75 %
Desinfeksjonssprit kan brukes til desinfeksjon ved bakterielle infeksjoner (unntatt sporedannende bakterier som Clostridioides difficile) når flaten/gjenstanden som skal desinfiseres er synlig ren og tørr. Desinfeksjonssprit (etanol) 70 -75 % med minimum virketid minimum 3 minutter har også effekt på mange virus og kan brukes til desinfeksjon av rene flater ved herpes simplex virus, varicella zostervirus, influensavirus, adenovirus, enterovirus, rhinovirus, rotavirus, HIV, hepatitt B virus og astrovirus. Sprit har ikke tilstrekkelig på effekt på norovirus, hepatitt A virus eller poliovirus.

Generelt ved opphør av isolering
Alt personell skal bruke samme beskyttelsesutstyr som under pågående isolering ved rydding, desinfeksjon og rengjøring.
 • Hvis pasienten fortsatt skal være på sykehuset, skal han/hun (om mulig) dusje og flytes i ren seng.
 • Hvis pasienten fortsatt er smitteførende, og skal overflyttes til annen institusjon, eller ha kontakt med primærhelsetjenesten, må det gis informasjon om dette.
 • Hvis pasienten har avgått ved døden, skal det brukes samme beskyttelsesutstyr ved stell av den døde som under pågående isolering.

Beskyttelsesutstyr ved opphør av kontakt- og dråpesmitte
Personalet som utfører oppgaven skal bruke hansker og smittefrakk. Ved opphør av isolering for MRSA skal det også brukes munnbind, eller er ikke munnbind nødvendig. Briller/visir er ikke nødvendig (det er bare når pasienten er i rommet at det spres dråper).

Beskyttelsesutstyr ved opphør av luftsmitte    
Personalet som utfører oppgaven skal bruke hansker, smittefrakk og munnbind, eventuelt åndedrettsvern (filtrerende halvmaske klasse FFP3 i henhold til Norsk Standard NS-EN 149:2001/A1:2009. Se egen prosedyre: "Bruk av åndedrettsvern").

Sengetøy, dyne, pute, madrass
Sengetøy behandles som smittetøy. Puter og dyne legges i gul sekk for smittetøy før de transporteres ut av rommet og sendes til vask som smittetøy. Svært våte tekstiler emballeres i egen gul plastpose som lukkes før det legges i gul plastsekk.
Dette gjelder alltid ved all typer av isolering, også ved luftsmitte.

Sekken skal maksimalt fylles 2/3 full. Sekken lukkes med plaststrip i pasientrommet og fraktes til forgangen der den legges i gul tekstilsekk som lukkes for videre transport i henhold til lokale rutiner for smittetøy.

Dyne og pute behandles som smittetøy og legges i separat gul plastsekk i pasientrommet. Sekken lukkes med plaststrip i pasientrommet og fraktes til forgangen der den legges i gul tekstilsekk som lukkes for videre transport i henhold til lokale rutiner for smittetøy.

Seng
Etter isolering ved kontaktsmitte/dråpesmitte.
De deler av sengen som pasienten kan ha vært i kontakt med desinfiseres selv om disse ikke er synlig tilsølt (sengegavl, sengehester og -sider, men vanligvis ikke sengens understell).
Deretter kjøres sengen direkte til rengjøring.
 • Fortrinnsvis i en sengevaskemaskin.
 • Alternativt manuell rengjøring av seng i sengesentral.
 • Eller manuell rengjøring på avdelingen.                                                                                                                                           

Madrass                                                                                                                                                                                                            
Madrass med fast plasttrekk desinfiseres i sykerommet med godkjent desinfeksjonsmiddel deretter transport til sengesentral for rengjøring.

Madrass uten plasttrekk emballeres i plast og sendes til vask som smittetøy, alternativt må den kastes som smitteavfall.

Etter luftsmitteisolering
Hele sengen, inkludert sengens understell, desinfiseres med godkjent kjemisk desinfeksjonsmiddel.

Gardiner/forheng
 • Gardiner og forheng sendes til vask som smittetøy.
Flergangsutstyr   
 • Flergangsutstyr som f.eks. undersøkelsesutstyr, instrumenter, vaskefat, blomstervase, urinflaske og bekken som tåler varmedesinfeksjon, desinfiseres i spyledekontaminator.
 • Flergangsutstyr som ikke tåler varmedesinfeksjon, desinfiseres med godkjent kjemisk desinfeksjonsmiddel i anbefalt virketid. Synlig søl må da fjernes før desinfeksjon. Utstyr som ikke kan desinfiseres kastes som smitteavfall.
 • Flergangsutstyr som ikke kan desinfiseres med varme eller kjemisk desinfeksjonsmiddel må spesialbehandles. 
  Kontakt smittevernpersonell.
Engangsutstyr/engangsartikler
Etter isolering for kontakt- og dråpesmitte
 • Engangsutstyr som ikke har vært oppbevart ii lukket skuff/skap, kastes som smitteavfall.
 • Engangsutstyr som har ligget innelukket, og som ikke har vært berørt under isoleringen, behøver ikke kastes.
Etter luftsmitte
 • Engangsutstyr kastes som smitteavfall.

Gulv, vegger og andre flater
Generell desinfeksjon av gulv og alle vannrette flater, også på inventar desinfiseres med godkjent desinfeksjonsmiddel. Vegger og andre loddrette flater som normalt ikke berøres behøver bare desinfiseres ved synlig søl. Alle berøringspunkter, slik som lysbrytere, dørhåndtak, dørkarmer, skapdører, håndtak, kraner på servant osv. med godkjent desinfeksjonsmiddel.

Seng, nattbord og annet inventar som pasienten eller personalet har vært i direkte kontakt med, desinfiseres med godkjent kjemisk desinfeksjonsmiddel i anbefalt tid (flekkdesinfeksjon). Der det er mye søl, kan man eventuelt desinfiseres hele gulvflaten/veggflaten hvis dette er mer hensiktsmessig. I tillegg til flekkdesinfeksjon er det også nødvendig å desinfisere de deler av inventaret som regelmessig berøres av pasient og personal (nattbord, sengelampe, dørhåndtak, vindushasper, fjernkontroller, brytere, vaskeservant, arbeidsbenk på desinfeksjonsrom o.l.).

Gardinger/forheng
 • Legges i egen gul pose og sendes til vask som smittetøy.
Bad/WC
 • Desinfiseres i sin helhet (vegger til "nåhøyde") med godkjent desinfeksjonsmiddel.
Avfall
 • Alt avfall fra luftsmitteisolat anses som smitteavfall og legges i gul plastpose inne i isolatet.
 • Avfallsposen skal stå i beholder/stativ med lokk som kan åpnes med pedal.
 • Avfallsposen lukkes forsvarlig. Hvis den blir forurenset på utsiden, skal den dobbelemballeres i tykk gul plastsekk i slusen i forgang/sluse og fraktes til desinfeksjonsrommet.
Bøker, blader, aviser og lignende
 • Bøker, blader, aviser kastes som smitteavfall. Eventuelt kan pasienten få med bøker hjem.

Etter avsluttet rydding og desinfeksjon:                                                                                                                                                      

 • Hansker og smittefrakk tas av og kastes som smitteavfall (i ny avfallspose/sekk) i pasientrommet. Hvis det har vært brukt flergangs smittefrakk, legges den i ny pasientsekk for smittetøy.
 • Smitteavfallsposen (og eventuelt sekk for smittetøy) lukkes med sekketråd/mulestreng.
 • Smitteavfallspose/sekk for smittetøy fraktes til slusen og dobbelemballeres. Videre transport skjer i henhold til lokale rutiner for avfallshåndtering.

Pasientens personlige eiendeler etter isolering ved luftsmitte                                                                                                           
Pasientens personlige eiendeler kan noen ganger innebære en risiko for smitteoverføring til andre, eller en eventuell ny smitte av pasienten. Hva som må gjøres med personlige eiendeler vil derfor være avhengig av hvilken infeksjon pasienten har vært isolert for, og dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle, eventuelt konferer med smittevernpersonell.

Generelle anbefalinger
 • Tøy: Pasientens bør om mulig få tilsendt rent tøy hjemmefra som benyttes ved utskrivelse. Privat tøy som pasienten hadde på seg ved innleggelsen sorteres i henhold til vaskeanvisninger og legges i plastposer som lukkes og sendes med pasienten hjem for vasking. Pasienten instrueres om å legge tøyet direkte i vaskemaskin og vaske tøyet separat, helst ved 60oC. Tøy som ikke tåler 60oC vaskes to ganger ved 40oC.
 • Bøker og lignende: kastes.
 • Mobiltelefon og annet elektronisk utstyr: Tørkes over med klut fuktet med 70 % desinfeksjonssprit, eventuelt annet godkjent desinfeksjonsmiddel.  
 • Eget utstyr til personlig hygiene: kastes.
 • Veske/koffert/ryggsekk oa: Vurderes i hvert enkelt tilfelle, avhengig av smittestoff og hva gjenstanden tåler. Hvis mulig: vask i vaskemaskin, alternativt fuktig med godkjent desinfeksjonsmiddel.
Opphør av isolering når pasienten fortsatt skal ligge i rommet
 • Hvis pasienten fortsatt skal ligge i rommet etter at isoleringen er avsluttet, flyttes han/hun over i ren seng og flyttes ut av rommet mens desinfeksjonen pågår.
  Desinfeksjon/rengjøring foretas etter de regler som gjelder for opphør/avslutning av det aktuelle isoleringsregimet.

Avslutning og transport av smitteavfall og smittetøy ut av isolatet

Etter rydding og desinfeksjon er avsluttet.
 • Hansker og smittefrakk tas av og kastes som smitteavfall (i ny avfallspose/sekk) i pasientrommet. Hvis det har vært brukt flergangs smittefrakk, legges den i ny plastsekk for smittetøy.
 • Smitteavfallsposen (og eventuelt sekk for smittetøy) lukkes med plaststrip.
 • Utfør hånddesinfeksjon eller håndvask.
 • Smitteavfallspose og sekk for smittetøy fraktes til forgangen og dobbelemballeres. Videre transport i henhold til lokale rutiner.
 • Hvis det har vært brukt munnbind (MRSA), tas det av i forgangen og kastes som smitteavfall.
 • Utfør hånddesinfeksjon eller håndvask.
 • Rommet rengjøres på vanlig måte.
 • Utfør hånddesinfeksjon eller håndvask.
 • Avfall- og tekstilsekk fraktes til urent lager for videre intern håndtering i henhold til lokale rutiner.
 • Fyll ut skjema for fullført romdesinfeksjon/smittevask, og lever kopi av skjemaet til avdelingen som har bestilt dette.
Opphør av kontakt- eller dråpesmite i rom uten forgang 
Prosedyren kan påbegynnes så snart pasienten er ute av rommet.
 • Arbeidet bør gjøres av minst 2 personer, der den ene bistår på utsiden med å ta imot avfall, tekstiler, utstyr o.a. Den som bistår på utsiden bruker hansker, men munnbind og smittefrakk er ikke nødvendig.
 • Avfall, tekstiler o.a. samles i sekker som beskrevet ovenfor, dobbelemballeres inne i pasientrommet og tas ut av rommet umiddelbart.
 • Seng og utstyr som ikke kan varmedesinfiseres desifiseres med godkjentdesinfeksjonsmiddel og tas deretter ut av rommet.
Når kan isolatet tas i bruk igjen?                                                                                                                                                                
 • Når pasienten er ute av rommet, avfall og tekstiler er tatt ut, og rommet er desinfisert og rengjort, kan isolatet tas i bruk igjen uten opphold.
 • Lufting av sengetøy og sykerom har liten betydning som infeksjonsforebyggende tiltak. Utskifting av luften i sykerommet ved hjelp av ventilasjonsanlegget i isolatene med undertrykk, er imidlertid av betydning ved infeksjoner som spres ved luftsmitte.
Stell av døde
 • Ved stell av døde som har vært isolert, skal personalet benytte de samme forholdsregler mot smitte som da pasienten var i live.
 • Den døde stelles i tråd med sykehusets rutiner.
 • Hvis stellet ikke foretas i pasientrommet, må alle sår og sekresjonsåpninger være tildekket med nylig skiftet bandasje før den døde transporteres ut av isolasjonsenheten. Sengetøy og evt. pasienttøy skal være rent. Pasienten omsluttes deretter av et rent laken som merkes med f.eks. gul merkelapp som tegn på smitte av hensyn til den videre behandling av den døde.
 • For øvrig anvendes de samme retningslinjer for stell og transport av den døde som eller gjelder ved institusjonen.
 • Hvis en pasient er død av en særlig smittsom sykdom, bør legemet omsluttes av vanntett spesialsekk beregnet for dette.
Referanser                                                              
 • Isoleringsveilederen 2004 - Endret 8.2006 - Nasjonalt folkehelseinstitutt.
 • Smitteveilederen fhi.no
 • 2007 Guideline for Isolation Precautions - last update October, 2017: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings 2007. Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and The Healthcare Infection Control Practices Aedvisory Committe:
  https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/isolation-guidelines.pdf
Annet
 • Læringsportalen: e-læringskursene: "Håndhygiene", "Basale smittevernrutiner", "Isolering - Reduksjon i smittespredning".