Infeksjonskontroll.no

Pasienttransport med Helseekspressen - Anbefalinger

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 1.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Hensikt og omfang
Sørge for at tilfredsstillende renhold og desinfeksjon blir utført i Helseekspressen hvis det oppstår hendelser under transporten som krever smitteverntiltak. Omfatter alle pasienter som skal reise med Helseekspressen.

Transport med Helseekspressen
 • Det er sykehuset som bestiller transport som avgjør om Helseekspressen kan benyttes eller ikke.
 • Pasienter som har hudsykdommer som krever isolering, skal ikke reise med Helseekspressen.
 • Pasienter med kjent bærerskap med multiresistente bakterier (MRSA, ESBL, VRE) skal ikke reise med Helseekspressen, uavhengig av sykehusets rutiner for isolering.
Rengjøring og eventuell desinfeksjon ved forurensning med oppkast, avføring, blod eller andre kroppsvæsker
 • Bruk hansker ved rengjøring og desinfeksjon.
 • Eventuelt medisinsk utstyr som er forurenset håndteres av helsepersonell ved ankomst.
  Ledsagende personell har ansvar for å informere om dette.
 • Ved synlig forurensning skal det først tørkes opp så mye som mulig med for eksempel papirhåndklær.
 • Deretter tørkes over med papirhåndkle godt fuktet med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel med tensid, for eksempel:
  • Antibac Overflatedesinfeksjon + 75 % m/tensid.
  • DAX Ytdesinfention Plus - 45 % isopropylalkohol.
  • Området bearbeides grundig flere ganger. La så området lufttørke.
 • Båre/sete, armlener, dørhåndtak som har vært i kontakt med pasient, og som ikke er synlig forurenset, tørkes over med en klut godt fuktet med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel med tensid. Brukte papirhåndklær legges i plastpose, og kastes som restavfall.
Behandling av tekstiler
 • Privattøy emballeres i plastpose og sendes med pasient hjem til vask. Institusjonstøy legges i plastsekk og håndteres i henhold til mottagende institusjons rutiner.