Infeksjonskontroll.no

Informasjonsskriv til pasient og besøkende

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon:
Dokumentansvarlig:

Smittevernlege Egil Lingaas

Både pasienten og de pårørende må orienteres om grunnen til at pasienten er isolert og hvordan isoleringen skal gjennomføres. Orienteringen kan suppleres med (men aldri erstattes av) skriftlige retningslinjer som må være tilpasset de lokale forhold. Et eksempel på slik skriftlig orientering kan være:

Orientering til pasient og pårørende om isoleringstiltak
Isolering er av og til nødvendig for pasienter som har fått en infeksjon. Hensikten er å hindre at andre får samme infeksjon. Det behøver ikke bety at den som blir isolert er spesielt dårlig, men at enkelte bakterier eller virus har lett for å spre seg f.eks. gjennom hoste, puss (verk), avføring eller urin.

For å hindre denne smitteoverføringen trenger vi hjelp fra pasienten og de pårørende.

Pasienten må passe på følgende:
  1. Sykerommet må ikke forlates uten etter avtale med sykepleier eller lege. Benytt ringeklokken.
  2. Unngå å berøre sår eller bandasjer.
  3. Skulle du oppdage søl av puss (verk) på bandasje, i sengetøy o.l., eller at bandasje har løsnet, gi beskjed til sykepleier.
  4. En god håndhygiene er viktig. Vask deg alltid på hendene etter toalettbesøk, etter bruk av bekken eller urinflaske, etter eventuell berøring av sår eller bandasje, før du spiser og før du forlater rommet.
Besøkende må passe på følgende:
  1. Det kan være nødvendig å redusere antall besøkende. Sykepleier vil gi beskjed om dette.Barn under 12 år bør ikke komme inn på rommet uten etter spesiell avtale med ansvarshavende sykepleier.
  2. Sykepleier vil orientere Dem om nødvendige forholdsregler før De går inn på sykerommet, blant annet om det er nødvendig å bruke spesielt beskyttelsesutstyr.
  3. Sitt ikke på sengekanten, men benytt stol ved sengen.
  4. Vask hendene grundig før De forlater sykerommet, også hvis De bare skal ut et kort ærend.
  5. De skal ikke besøke andre pasienter i sykehuset etter at De har vært på besøk hos en isolert pasient.

Isoleringsveilederen - smittevern 2004:9. FHI