Infeksjonskontroll.no

Clostridioides difficile - Smitteverntiltak i helseinstitusjonen

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 3.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Clostridium difficile har byttet navn til Clostridioides difficile.

Hensikt og omfang
Hindre spredning av Clostridioides difficile (CDIF) i sykehus.

Clostridioides difficile (CDIF)
er en gram positiv anaerob, sporedannende stavbakterie som kan utløse diaré eller kolitt ved toksinproduksjon fra bakterien. Bakterien kan produsere tre ulike toksiner (A, B og binært). Så vel bakterier som sporer er årsak til overføring av smitte. CDIF sporer er svært robuste og kan overleve i flere måneder i miljøet, og er vanskelig å uskadeliggjøre/drepe ved desinfeksjon.
Clostridioides difficile PCR ribotype 027 (CD27) er en hypervirulent stamme av bakterien.

Prøvetaking - Indikasjoner
 • Prøver skal kun tas av pasienter med diaré.
 • Èn - 1 positiv toksinprøve er nok for påvisning av Clostridioides difficile-utløst diaré.
 • Avføring tas på prøveglass uten tilsetning og sendes til mikrobiologisk avdeling.
 • Prøvesvar vil vanligvis foreligge samme dag.
 • Ved negativ prøve og klinisk sterk mistanke om CDAD, er det aktuelt å ta ny prøve.
 • Prøver skla kun tas av pasienter med diaré.

Kontrollprøver
Det skal vanligvis ikke tas kontrollprøver. Testen kan være positiv i lang tid etter at pasienten har blitt frisk. Kontrollprøver for å avklare smittestatus kan noen ganger være aktuelt etter avtale med Avdeling for smittevern.

Inkubasjonstid
Kolitt med diaré vil vanligvis debutere 4 - 8 dager etter påbegynt antibiotikakur, men kan også debutere så sent som 6 - 8 uker etter avsluttet antibiotikabehandling.

Smittemåte - smitteveier
 • Fekal-oral, direkte - og indirekte kontaktsmitte.
 • Bakterien kan overleve i lang tid på gjenstander i sykehusmiljø, og helsepersonell kan være bærere av bakterien på hendene. Bakterien kan ved kontaktsmitte overføres til andre pasienter.
Smitteforebyggende tiltak og isolering
 • Kontaktsmitteisolering: Frem til prøveresultatet foreligger, og hvis det blir påvist CDIF, skal pasienten isoleres med kontaktsmitte på enerom med eget toalett.
 • Isolering opprettholdes i 2 uker etter opphør av diaré.  Denne bestemmelsen gjelder ved sammenhengende innleggelse, reinnleggelse og poliklinisk besøk.
 • Man kan være bærer i tarmen og på huden med CDIF i lang tid etter opphør av diaré.
 • Personer som nylig har hatt infeksjon med CDIF skiller ut store mengder sporer. CDIF har spesielt stor overlevelsesevne i miljøet.
Spesielle tiltak ved Clostridioides difficile                                                                                                                                                 
Håndhygiene, hanskebruk og smittefrakk
 • Bruk smittefrakk og hansker (lateks eller nitril) i alt stell og pleie av pasienter, og ved kontakt med felles berøringspunkter.
 • Håndhygiene skal utføres med såpe og vann, da mekanisk rengjøring av hendene er nødvendig for å fjerne bakterier og dens sporer.
 • Alkoholbasert hånddesinfeksjon virker ikke tilstrekkelig.
 • Etter alle arbeidsoperasjoner og hanskebruk utføres grundig håndhygiene med såpe og vann. Håndvask kan gjerne etterfølges av hånddesinfeksjon. Hånddesinfeksjon inneholder smøremiddel/mykningsmiddel slik at man unngår uttørring av huden.
Bruk av rektaltermometere
 • Flergangs rektaltermometere skal ikke benyttes.
Desinfeksjon og rengjøring
 • Varmedesinfeksjon skal, hvis mulig, alltid foretrekkes.
 • Rene og synlig forurensede flater desinfiseres med PeraSafe i 10 minutter eller Clinell Sporicidal Wipes i 5 minutter.
  • PeraSafe - Merk: endret holdbarhet for bruksløsning er 12 timer. Det vil i praksis si at ny bruksløsning blandes hver dag.
 • Det skal foretas desinfeksjon med PeraSafe (10 minutter) 1 gang daglig av berøringspunkter (for eksempel sengegjerder, nattbord, lysbrytere, dørhåndtak, håndtak på skuffer og skap, vannkraner).
 • Etter endt virketid foretas vanlig rengjøring med såpe og vann.

Opphør av isolering
Desinfeksjon utføres med PeraSafe  (virketid 10 minutter) eller Clinell Sporicidal Wipes (virketid 5 minutter), eller annet godkjent desinfeksjonsmiddel.

Rengjøringspersonalet følger prosedyren for pleiepersonalets påkledning
 • Vannet tømmes i dekontaminatoren og bøtten varmedesinfiseres.
 • Engangsklut/mopp kastes som smitteavfall.
 • Flergangsklut/mopp sendes som smittetøy. Dette behøver ikke gjøres daglig hvis utstyret oppbevares i isolatet.
 • Når isolasjon oppheves, bør pasienten ikke ligge på samme rom som pasienter som får antibiotika.
 • Toksinproduksjonen kan vedvare eller residivere i uker eller måneder etter gjennomgått sykdom og uten at pasienten behøver å ha kliniske symptomer.
 • Ved mistanke om smittespredning innen avdelingen må fortsatt kontaktsmitteisolering vurderes.
Definisjoner
 • Clostridioides difficile (CDIF): Grampositiv, spredannende, anaerob, stavbakterie.
  Bakterien kan produsere tre ulike toksiner (A, B og binært). CDIF sporer er svært robuste og kan overleve i flere måneder i miljøet.
 • Clostridioides difficile-assosiert diaré CDAD): Diaré forårsaket toksiner fra av Clostridioides difficile.
 • Diaré: Unormalt flytende avføring mer enn tre ganger per dag. Diaréen  kan være vandig og/eller blodig.
 • Smitteveier: Fekal-oral, direkte- og indirekte kontaktsmitte.
 • Kolonisering: Smitte kan overføres både fra personer med Clostridioides difficile-assosiert diaré (CDAD) og fra asymptomatiske bærere. Nyfødte er svært kolonisert med CDIF, men forblir asymptomatiske fordi barn under 1 til 2 år ikke har utviklet reseptorer for CDIF-toksin i tarmcellene.
Referanser      

Smittevernveilederen - Clostridioides difficile-infeksjon - veileder for helsepersonell - oppdatert 15.01.2019.

ECDC. CDI: Guidance on Infection Prevention and Control