Infeksjonskontroll.no

Indikasjoner for de ulike isoleringsregimer

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon:
Dokumentansvarlig:

Smittevernlege Egil Lingaas

Gjelder både for påvist og mistenkt sykdom

Isolering ved kontaktsmitte
Infeksjoner som kan smitte ved kontakt
 • Mage-tarminfeksjoner som smitter ved fekal-oral smitte, både bakterielle og virale, f.eks. med Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Clostridioides difficile, Vibrio cholerae, Hepatitt A virus, Rotavirus, Poliovirus
 • Mindre alvorlige hud- og sårinfeksjoner med stafylokokker og streptokokker der sekresjonen kan kontrolleres med bandasje eller lukket drenasje
 • Hud- og sårinfeksjoner forårsaket av gramnegative stavbakterier og med rikelig, ukontrollerbar sekresjon
 • Ubehandlet skabb
 • Infeksjonssykdom med vankomycinresistente enterokokker (VRE)*
 • Pasienter som er kolonisert med spesielle multiresistente bakterier, f.eks. meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA). Gjelder også for pasienter med infeksjonssykdom uten ekstern utskillelse av infeksiøst materiale
 • Pasienter uten infeksjonssykdom som har ligget i sykehus i utlandet inntil det er avkreftet at de er bærere av multiresistente bakterier
* forsterket kontaktsmitteregime
Isolering ved dråpesmitte

Infeksjoner som kan smitte både ved kontakt- og dråpesmitte
 • Meningitt/sepsis med meningokokker og H. influenzae
 • RS-virus infeksjon
 • Kikhoste
 • Kusma
 • Influensa
 • Luftveisinfeksjon forårsaket av gramnegative stavbakterier og med rikelig, ukontrollerbar sekresjon
 • Mage-tarminfeksjon med uttalt oppkast, f.eks. norovirusinfeksjon
Isolering ved luftsmitte 
Særlig smittsomme og alvorlige sykdommer som kan spres ved en kombinasjon av kontaktsmitte, dråpesmitte og luftsmitte
 • Smitteførende tuberkulose
 • Varicella
 • Herpes zoster i avdelinger med immunsupprimerte pasienter
 • Stafylokokkpneumoni
 • Utbredte hud- og sårinfeksjoner med streptokokker eller gule stafylokokker og rikelig sekresjon som ikke kan kontrolleres med tildekning eller lukket drenasje
 • Enhver infeksjonssykdom med meticillinresistente gule stafylokokker der det er ekstern utskillelse av infeksiøst materiale (puss, luftveissekret o.a.)
 • Pasienter som overflyttes med infeksjonssykdom fra utlandet inntil svar på mikrobiologiske prøver foreligger, dersom det er ekstern utskillelse av infeksiøst materiale (puss, luftveissekret o.a.) og årsaken til infeksjonen er ukjent
 • Difteri
 • Meslinger når det er pasienter eller personale i avdelingen som er mottakelige for sykdommen
 • Lungepest
 • Viral hemorragisk feber

Isoleringsveilederen - smittevern 2004:9. Folkehelseinstituttet