Infeksjonskontroll.no

Preoperativ helkroppsvask

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 4.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 

Hensikt og omfang
Gode preoperative rutiner reduserer risikoen for postoperativ sårinfeksjon. Pasienten blir vasket og stelt preoperativt i den hensikt å få renest mulig hud får optimal effekt av huddesinfeksjon. Gjelder alle pasienter som skal til et operativt inngrep.

Fremgangsmåte
Dusj - Preoperativ helkroppsvask
 • Det er ikke sikkert dokumentert at klorheksidin helkroppsvask bidrar til å forbygge infeksjoner. Hvis man velger preoperativ helkroppsvask med klorheksidin, anbefales minst 2 ganger, kvelden før og morgen operasjonsdagen (1,2,3).
 • Hvis man velger preoperativ helkroppsvask med klorheksinglukonat (f.eks. Hibiscrub ®), Descutan ® vaskesvamp (klorheksidinglukonat 4 %), Cleanse Care 2 % Chlorhexidine Wash Cloths ((klorheksidinglukonat 2 %), anbefales minst 2 ganger, kvelden før og morgen operasjonsdagen (1,2,3).
 • Hvis man ikke bruker klorheksinglukonat, holder det med 1 - én gang med vanlig dusjsåpe, om morgen operasjonsdagen.
 • Håret vaskes med sjampo og skylles godt.
 • Pass på at alle såperester fjernes da såpe kan inaktivere klorheksidinsprit som benyttes til huddesinfeksjon.
 • Pasienter som ikke er selvhjulpne må få hjelp, enten til å dusje eller god vask i seng.
 • Eventuell hårfjerning utføres før pasienten dusjer og så nær opptil operasjonstidspunktet som mulig. Hår i og nær operasjonsfeltet skal fjernes hvis det kommer i konflikt med legging av snittet, bruk av drape, suturering eller bandasje. Bruk aldri barberhøvel ved hårfjerning, bruk klippemaskin.
 • Hvis klorheksidinholdig middel, flytende eller kluter benyttes, må man påse at dette ikke kommer i øyne og ører. Klorheksidin er ototoksisk.
 
Referanser
 1. Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017. JAMA Surgery. Published online May 3, 2017 - jamasurgery.com.
  Download from: http://jamanetwork.com/pdfaccess.ashx?url=/data/journals/surg/0/ on 05/04/2017.
 2. WHO - Global guidelines on the prevention of surgical site infection, 3 November 2016.
 3. Guidance on prevention of surgical site infections – ECDC – European Center for Disease Prevention and Control – November 2016.