Infeksjonskontroll.no

Infeksjonsforebyggende preoperative forberedelser av operasjonspasient

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 3.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Hensikt og omfang
Forhindre at pasienter koloniseres med sykehusbakterier preoperativt, hindre smittespredning og forebygge infeksjoner.
Gjelder alle avdelinger som har pasienter som skal til operative inngrep.

Fremgangsmåte
Grunnlagsinformasjon
Den endogene, pasientens egen flora (tarm, hud og slimhinner), endres til en "sykehusflora" i løpet av 1-2 døgn etter innleggelsen, ofte med mer resistente bakterier. Muligheten/faren for at pasienten påføres "sykehusflora" øker jo lengre pasienten blir liggende i sykehus. Pasientene bør derfor opereres snarest mulig etter innleggelse. God personlig hygiene (kroppsvask/munnstell) er viktig før operative inngrep for å forebygge infeksjoner.

Beskrivelse - Preoperativ forberedelse
 • Preoperativ liggetid: Pasienten bør ha kortest mulig liggetid preoperativt.
 • Sanere infeksjoner: F.eks. urinveisinfeksjoner, lokale hudinfeksjoner i eller i nærheten av operasjonsfeltet.
 • Pasientplassering: Pasienten skal ikke legges på rom med pasienter som har pågående infeksjoner.
 • Preoperativ hårfjerning: Hår i operasjonsfeltet skal fjernes hvis det kommer i konflikt med legging av snittet, bruk av drape, suturering eller bandasjering. Bruk aldri barberhøvel ved hårfjerning men klippemaskin.
  Se prosedyre "Preoperativ hårfjerning".
 • Inspeksjon av huden: Pasientens hud i og utenfor operasjonsfeltet skal inspiseres med tanke på utslett, sår og kviser. Funn av kviser eller utslett rapporteres til kirurg og dokumenteres.
 • Smykker: Kontroller at ringer (også giftering), armbåndsur, smykker, piercing og neglelakk er tatt av.
 • Munnpleie: Grundig munnstell / tannpleie er viktig å utføre preoperativt for å redusere antall bakterier i munnhulen.
 • Dusj/kroppsvask: Det er ikke sikkert dokumentert at klorheksidin helkroppsvask bidrar til å forbygge infeksjoner. Hvis man velger preoperativ helkroppsvask med klorheksidin, anbefales kvelden før og morgen operasjonsdagen (1,2,3). Hvis man ikke bruker klorheksidin, holder det med en gang.
 • Tøy: Pasienten skal ha rent sengetøy, sykehusets tøy, ikke privattøy. 
 • Sår: Skifte til rene tørre bandasjer.
 • Drenasjesystemer: Må være uten lekkasje.
 • Tømming av urinblære: Pasienten skal tømme urinblæra umiddelbart før han / hun kjøres til operasjonsavdelingen. Hvis pasienten ikke kan tømme blæra spontant, skal det gjøres en intermitterende kateterisering med lavfriksjonskateter. Hvis pasienten trenger permanent urinveiskateter under operasjonen, skal dette legges inn så nært opp til operasjonstidspunktet som mulig.
 • Håret: Samles i hette.
Referanser
 1. Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017. JAMA Surgery. Published online May 3, 2017 - jamasurgery.com.
  Download from: http://jamanetwork.com/pdfaccess.ashx?url=/data/journals/surg/0/ on 05/04/2017.
 2. WHO - Global guidelines on the prevention of surgical site infection, 3 November 2016.
 3. Guidance on prevention of surgical site infections – ECDC – European Center for Disease Prevention and Control – November 2016.