Infeksjonskontroll.no

Påkledning ved opphold i operasjonsenheten

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 3.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 

 

Definisjoner
Fremgangsmåte

Hensikt og omfang
Redusere risiko for postoperativ infeksjon etter kirurgiske prosedyrer og beskyttelse personalet mot smitte.

Ved å skifte til nytt rent grønt tøy ved hver "innslusing" og grundig håndhygiene i personalslusen, begrenser man muligheten for smitteoverføring fra pasienter, utstyr og personalet utenfor operasjonsavdelingen.
Prosedyren gjelder for alle som oppholder seg på operasjonsenhetene.

Fremgangsmåte

Grønt arbeidstøy/engangs operasjonsbekledning markerer at personalet arbeider innenfor et fysisk avgrenset område med store krav til hygiene, og benyttes kun av personell som har sitt arbeid (eller er i opplæringsfase) inne i operasjons-/anestesiavdeling/dagkirurgi.
Gjelder alt personale som arbeider/hospiterer i operasjons- og anestesiavdelingen. Grønt arbeidstøy brukes kun i spesialavdelinger.

Adgang til operasjonsavdelingen
 • Adgangen til operasjonsavdelingene er begrenset til personell som har nødvendige arbeidsoppgaver der.
 • Adgang for personell som ikke til vanlig arbeider på operasjonsavdelingene skal avtales med avdelingens leder.
Personalslusen - Garderoben mellom yttergang og operasjonsavdelingen
 • Det skal skiftes fra hvitt arbeidstøy til grønt arbeidstøy i personalslusen/garderoben mellom yttergang og operasjonsavdelingen.
 • Ansatte skal ikke skifte fra privat tøy eller oppbevare privat tøy i personalslusen/garderoben ved operasjonsavdelingen.
 • Ved start på arbeidsdagen kan man skifte fra privat tøy til arbeidstøy/engangs operasjonsbekledning i sentralgarderoben. Man tar på ren hvit frakk som kneppes helt, og kan deretter gå direkte til operasjonsavdelingen. Personalet trenger da ikke skifte en gang til.
 • Den hvite frakken skal aldri tas inn i operasjonsavdelingen og henges der.
Privat tøy
 • Av privat tøy tillates kun undertøy og sokker/strømper, eventuelt benyttes sykehusets strømper/sokker.
 • Det skal ikke brukes annet privat tøy under operasjonsbekledningen. Det gjelder også for ledsagere til barn.
Smykker
 • Det skal ikke brukes ringer, armbåndsur, armbånd eller andre smykker (øredobber, halskjeder) i operasjonsavdelingene. Det inkluderer piercing i nesevingen. Piercing andre steder i ansiktet tildekkes.
 • For anestesipersonell anbefales bruk av "sykepleier-ur" som festes på brystet (modeller for både menn og kvinner finnes).
 • Identitetskort skal festes synlig på arbeidsantrekket. ID-kort skal ikke henge i snor/bånd rundt halsen.

Det skal ikke brukes ringer, armbåndsur eller andre smykker (øredobber, halskjeder) i operasjonsenhetene. Det inkluderer piercing i nesevingen. Piercing andre steder i ansiktet skal dedekkes til.

Håndhygiene
Grundig håndhygiene skal utføres før man forlater garderoben og går inn i operasjonsavdelingen.

Personalslusen                                                                                                                                                                                                     
Påkledningsregler for rent område
 • Alt personell som oppholder seg fast i operasjonsavdelingen skal bruke rent grønt arbeidstøy, eller engangs operasjonsbekledning av kunstfiber.
 • Personell som kun skal oppholde seg i rent område i et kort tidsrom, kan benytte hvitt tøy under følgende forutsetninger:
  • Tøyet er rent.
  • Tøyet har ikke vært benyttet i forbindelse med behandling/undersøkelse av pasienter utenfor operasjonsavdelingen.
  • Tøyet benyttes ikke inne i operasjonsstue eller sterilt lager.
Skifte av sko                                                                                                                                                                                                      
 • Personell skal benytte vaskbare operasjonssko eller egne innesko med hel kappe, ikke sandaler.
Hår/hodeplagg/munnbind
 • Hette/lue tas på i garderoben og skal alltid benyttes i operasjonsenhetene, og skal dekke alt hår og skjegg. Langt hår bør bindes opp slik at det ikke faller frem under luen.
 • Hette/lue/hjelm kan eventuelt tas av i korridorer, kontorer og pauserom, avhengig av lokale bestemmelser.
 • Skjegg skal skjules, bruk helst "hjelm/hood".
 • Munnbind skal benyttes av alle som beveger seg inn på stuen der kirurgiske inngrep foregår. (Munnbind er engangs og skal ikke bæres rundt halsen eller puttes i lommen).
Skifte av grønt tøy
 • Grønt tøy bør ikke brukes i mer enn 8 timer før det skiftes.
 • Tøyet skal ellers skiftes når det er blitt synlig tilsølt, og etter operasjoner med risiko for smittespredning.
(Se egen prosedyre: "Påkledning ved kirurgisk inngrep med risiko for smittespredning".)

Bruk av grønt tøy utenfor operasjonsenheten
Grønt tøy skal ikke benyttes utenfor operasjonsenheten.
Unntatt fra dette er:
 • Personell som følger pasienter fra operasjonsenhetene direkte til postoperativ overvåkning/intensivavdeling, og straks vender tilbake til operasjonsenheten.
 • Personell som går til eget kontor, møterom eller lignende rom uten allmenn adgang, og oppholder seg der til de skal tilbake til operasjonsstuen.
Forutsetningene er da følgende:
 1. Det benyttes ren hvit frakk som ikke tidligere har vært brukt ved behandling/undersøkelse av pasienter utenfor operasjonsenhetene.
 2. Det foregår ikke kontakt med pasienter eller andre aktiviteter som kan forurense tøyet under oppholdet utenfor operasjonsenheten.
 3. Grønt tøy skal ikke benyttes i områder med allmenn adgang, f.eks. sengeposter, poliklinikker, kantine o.l.
 • Ved øyeblikkelig hjelp der personell fra operasjonsenheten må delta ved behandling av pasienter utenfor enheten og det ikke er tid til å skifte. Det må da skiftes til rent grønt tøy når personellet vender tilbake til operasjonsenheten, eller så snart som mulig hvis pasienten må transporteres til operasjonsenheten for videre behandling der.
 • Anestesipersonell som er på vakt på operasjonsenheten, og som blir tilkalt for innleggelse av perifere venekatetere (PVK) på sengepostene. Det må da benyttes en bakknappet langermet beskyttelsesfrakk utenpå det grønne tøyet. Beskyttelsesfrakken skal bare brukes én gang.
Pårørende                                                                                                                                                                                                           
 • Pårørende som skal ledsage barn bør som hovedregel skifte slik som personalet.
 • Dette kravet er absolutt hvis ledsager skal være med helt inn i operasjonsstuen.
Hvis ledsager bare følger med til et forberedelsesrom/innledningsrom og ikke helt inn på operasjonsstuen, kan han/hun benytte en ren frakk over privat tøy.
 
Definisjoner
Sterilt område:
Operasjonsstuer, skiftestuer, sterile lagre, forberedelsesrom og autoklaverom.

Rent område
Forberedelsesrom/innledningsrom, arbeidsrom, resusciteringsrom, rent lager, oppholdsrom, korridor, kontor og garderober.

Operasjonsbekledning
Operasjonskittel og operasjonsbukse i henhold til Norsk standard NS 3370:2013 Helsevesen - Unisex operasjonsbukse (scrub suit) og NS 3371:2013 Helsevesen - Unisex operasjonskittel (scrub suit) eller senere utgaver av disse. Det skal være mansjett på ermene, nederst på kittel og rundt anklene.

Renromsbekledning
Renromsdrakt (clean air suit) i henhold til Norsk standard NS-EN 13795-2:2019 - Operasjonsbekledning og -duker. Krav og prøvingsmetoder. Del 2: Renromsdrakter.

Operasjonshette/operasjonslue
Engangs hette/lue laget av non-woven (ikke-vevd) materiale. 
Non-woven er generelt ansett som en bedre barriere mot hudpartikler og har lavt fiberslipp. Engangshjelm skal dekke hele hodet, inkludert hals/nakke, med åpning for ansiktet.

Operasjonshjelm
Engangshjelm laget av non-woven (ikke-vevd) materiale. Non-woven er generelt ansett som en bedre barriere mot hudpartikler og har lavt fiberslipp. Engangshjelm skal dekke hele hodet, inkludert hals/nakke, med åpning for ansiktet.

Ultraren kirurgi
Rene kirurgiske inngrep (inngang gjennom hel hud) som omfatter innsetting av permanente fremmedlegemer (implantater).

Referanser

 

 • American College of Surgeons (ACS) task force on operating room. Statement on operating room attire. Bull Am Coll Surg. 2016;101:47.
 • Association of Perioperative Registered Nurses. Guideline for surgical attire. In: Guidelines for Perioperative Practice. AORN, Inc., Denver, CO.
 • Humphreys H, Russell AJ, Marshall RJ, Ricketts VE, Reeves DS. The effect of surgical theatre head-gear on air bacterial counts. J Hosp Infect. 1991;19(3):175-180. Humphreys H, et al. J Hosp Infect 1991;17:117
 • Woodhead K, Taylor EW, Bannister G, Chesworth T, Hoffman P, Humphreys H. Behaviours and rituals in the operating theatre. A report from the Hospital Infection Society Working Party on Infection Control in Operating Theatres. J Hosp Infect 2002;51(4):241-255.