Infeksjonskontroll.no

Preoperativ huddesinfeksjon

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 5.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 

Desinfeksjonsmidler
Utstyr
Fremgangsmåte
Huddesinfeksjon med klorheksidin på barn
Referanser

Hensikt og omfang
Redusere risikoen for at pasienten får en kirurgisk sårinfeksjon ved å fjerne midlertidige mikroorganismer og å redusere den permanente bakteriefloraen på huden.
Gjelder alle kirurgiske inngrep samt invasive prosedyrer med innleggelse av permanent fremmedlegeme, for eksempel intravaskulære kateter.

Aktuelle desinfeksjonsmidler - Huddesinfeksjon ved kirurgiske/operative inngrep      

 • Klorhexidinsprit 5 mg/ml (0,5 %) med eller uten farge, eller 20 mg/ml (2 %) (ChloraPrep) på sterile kompresser.
 • Klorhexidinsprit 0,5 mg/ml  (0,05 %) eller 1 mg/ml (0,1 %) i vandig oppløsning til slimhinner, sår eller ømfintlig hud.
 • Desinfeksjonstid: Preoperativ huddesinfeksjon skal ha virketid på minimum 3 - tre minutter (1).
 • Påføringen gjentas flere ganger. Spriten behøver ikke fordampe/tørke før ny påføring, men huden skal holdes våt hele tiden.
 • Det er samlet påføringstid, tiden huden holdes fuktig/våt med desinfeksjonsmiddel, som er det avgjørende.

Til desinfeksjon av øre/øregang ved ørekirurgi skal brukes desinfeksjonssprit 70 % sterilfiltrert, og ikke klorheksidinsprit; klorheksidin er ototoksisk. Steril dott/liten tupfer legges i øregangen før desinfeksjon.

For at produktet skal være godkjent for huddesinfeksjon, må det tilhøre produktgruppe PT1- Biocidprodukter til hygiene for mennesker.

Utstyr:
 • Sterilt vaskesett med steril tang og sterile tupfere/kompresser.
 • Eventuelt sterile hansker, steril bolle og sterile kompresser.
Fremgangsmåte                                                                                                                     

 

 • Huddesinfeksjon er en aseptisk prosedyre som skal utføres med steril korntang/péang, sterile hansker eller en kombinasjon av begge, og sterile tupfere/kompresser. Ved desinfeksjon av store felt, kan det være nødvendig/hensiktsmessig å bruke sterile hansker og kompresser i tillegg til korntang og tupfere.
 • Huddesinfeksjon utføres inne på operasjonsstuen.
 • Observer huden for eventuelle sår, rifter, kviser og lesjoner. Ved avvik informeres kirurg for vurdering av om desinfeksjonsprosedyren eller avdekningen av operasjonsfeltet skal modifiseres eller om inngrepet skal utsettes.
 • Hår skal ikke fjernes på operasjonsfeltet hvis det ikke er nødvendig; kun hvis det er til hinder for inngrepet eller hindrer feste av dekkemateriale/bandasje. Eventuell hårfjerning utføres på avdelingen. Se egen prosedyre: Preoperativ hårfjerning.
 • Området som skal desinfiseres må være entydig bestemt. Kirurg markerer operasjonsfelt/aktuell side og ekstremitet med vannfast tusj.
 • Området som skal desinfiseres bør være så stort at planlagt snitt kan forlenges og at det kan legges eventuelt tilleggssnitt for postoperativ drenasje.
 • Mekaniske rengjøring av huden ved påføring av desinfeksjonsmiddel er viktig for å oppnå fullgod desinfeksjon. Døde hudceller og ev. skitt fjernes, slik at desinfeksjonsmidlet får optimal effekt på huden.
 • Desinfiser først områder som trenger ekstra mekanisk rengjøring, slik som navle, hudfolder og lignende. Tupfer godt vætet med desinfeksjonsmiddel påføres huden ved å gni/”vaske”, gjerne fram og tilbake.
 • Desinfeksjonsmidler med alkohol/klorheksidin er ofte tilsatt fargemarkør, slik at en lettere kan se hvor midlet blir påført.
 • Desinfiser først ytre ramme - omrisset av feltet. Ved påfølgende desinfeksjon skal man ikke bevege seg utenfor rammen.
 • Rent felt desinfiseres fra planlagt snitt og utover mot rammen av feltet - "rent mot urent" ved rene operasjonsfelt. Ved neste gangs påføring, med ny tupfer, starter man også sentralt, men nå påføres det ikke fullt så langt ut som første gang, ca. 1-2 cm fra kanten. Sørg for god overlapping med hver tupfer slik at du er sikker på at hele området desinfiseres.
 • Områder med høy mikrobiell forekomst krever spesiell oppmerksomhet og bør som regel desinfiseres sist (armhulen, lysken, perineal regionen, anus og skjeden), med noen unntak (2).
 • Umbilicus vurderes som uren. Hvis den ligger innenfor operasjonsfeltet skal den desinfiseres først med en f.eks. Q-tips med desinfeksjonsmiddel. Dette for å unngå at forurensning fra umbilicus kommer over på abdomen hvis man desinfiserer abdomen først (2).
 • Hvis operasjonsfeltet omfatter urene områder slik som fistler og urene sår, desinfiseres disse først slik at det mest urene området får lengst virketid. Bruk vandig klorheksidin 1 mg/ml eller NaCl 0,9 %. Hvis det er praktisk mulig dekkes deretter området før videre desinfeksjon av rent område.
 • Desinfeksjon av stoma når stoma er innenfor operasjonsfeltet: stoma desinfiseres før desinfeksjon av hudområde rundt. Deretter dekkes stoma med en kompress med desinfeksjonsmiddel (2).
 • Hvis stoma eller fistel ikke skal være synlig i operasjonsfeltet, desinfiser og dekk med gjennomsiktig plast, helst med limkant til huden, før desinfeksjon av operasjonsfeltet (2).
 • Med nytt skiftesett med nye sterile tupfere, desinfiseres så det rene/omliggende område fra rent inn mot stoma (urent).
 • Traumatiske åpne sår kan kreve omfattende skylling med temperert sterilt saltvann. Etter skylling legges sterile kompresser i såret, og område rundt desinfiseres. Til slutt fjernes kompressene og såret desinfiseres (2).
 • Desinfeksjon før endoskopisk inngrep i urinveier: desinfiser rektalområde først, tørk, dekk rektum med en kompress og OP-tape som festes i perineum for å unngå at Klorheksidin renner ned i anus og irriterer slimhinnen. Desinfiser så område rundt genitalia med nytt skiftesett.
 • Desinfeksjon av ekstremiteter: ekstremiteter holdes opp og desinfiseres fra høyeste punkt og nedover. Ved desinfeksjon av fingre og tær, kan det være hensiktsmessig å bruke sterile hansker i stedet for korntang.
 • Bruk rikelig med desinfeksjonsmiddel, men unngå at det renner utenfor feltet.
 • Husk å tørke godt hvis desinfeksjonsmidlet har rent utenfor feltet, ev. fjerne vått tøy, slik at pasients hud ikke blir liggende på vått underlag.
 • Tørk eventuelt av med steril kompress der hvor limkanten til dekkingen skal festes.

Huddesinfeksjon med klorheksidin på barn (3)  
Vær oppmerksom på risiko for etseskade ved bruk av klorheksidin til premature. Klorheksidin kan brukes på fullbårne, men ikke på premature de første 2 leveuker. Unngå at oppløsningen samler seg i hudfolder, under pasienten eller drypper på laken eller annet materiale som er i direkte kontakt med huden.

Huddesinfeksjon ved klorheksinallergi - Alternativer
Ved klorheksidinallergi kan brukes:
 • sterilfiltrert sprit 70 -75 
  • virketid 30 sekunder
 • ApoWipe IV Port Desinfection Ethanol 80 % virketid 30 sekunder
  • virketid 30 sekunder
 • Videne antiseptic sol lin 10 % w/w - povidonjod (iodofor)
  • virketid minst 1 minutt
 • jod NAF liniment 2 %
  • virketid min 1 minutt     

 Steril sprit er ikke nødvendig ved desinfeksjon av hud før injeksjoner og punksjoner.


Referanse:                                                                                                                              

 1. Norsk legemiddelbok. Desinfeksjon av hud og slimhinner (antisepsis).
 2. AST Standards of Practice for Skin Prep of the Surgical Patient (AST - Associations of Surgical Technologists) - October 20, 2008.
 3. Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.
  https://www.legemidlertilbarn.no/Sider/default.aspx   

Surgical skin disinfection guideline. Department of Health: Queenland, Australia. 9. December 2015, Referanse til Burlingame BL. Abdominal-perineal surgical preps (Clinical Issues). AORN J. 2011;94(1):97-100.

Surgical Skin Preparation May 2018 - Winnipeg Regional Health Authority, Canada.

Preoperative skin antiseptics or preventing surgical wound infections after clean surgery.
Cochrane Database Syst Rev. 2015 Apr 21;2015(4).

Overview of control measures for prevention of surgical site infection in adults. Deverick J Anderson, MD, MPH, Daniel J Sexton, MD. Apr 23, 2020.

Surgical site infections: prevention and treatment https://www.nice.org.uk/guidance/ng125
Last updated: 19. August 2020.