Infeksjonskontroll.no

Is- og vanndispensere - Kravspesifikasjoner, anbefalt vedlikehold og bruk

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 2.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Innledning
Set er to ulike varianter av isdispensere:

 • Dispensere som kun lager is.
 • Kombinert is- og vanndispenser.

Begrunnelse
Vann og isbitdispensere kan forurenses av potensielt patogene mikroorganismer, og helsetjenesteassosierte infeksjoner fra denne kilden har blitt beskrevet lenge. Flere artikler omtaler ulike typer forurensning som kan oppstå ved bruk av isdispensere (1-13) og det er rapportert blant annet blodbaneinfeksjoner, pneuomonier og gastrointestinale infeksjoner med utgangspunkt i kontaminert is. De 2 hovedkildene til forurensning med mikroorganismer er springvann som isbiter lages fra, og brukernes hender.
Drikkevannsforskriften stiller krav til sikker levering av tilstrekkelig menger helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, smak og farge (14). Vann og isbiter som tilfredsstiller drikkevannsforskriften kan brukes til pasienter som ikke er immunkompromitterte.

Det er tilrådelig å beskytte immunkompromitterte pasienter mot eksponering for vann og isbiter med opportunistiske mikroorganismer. Derfor skal isbiter til intensivpasienter og immunkompromitterte kun lages av mikrobiologisk sikkert vann (9, 15). I praksis betyr det at disse pasientene ikke bør få vann eller isbiter fra slike dispensere.

Filtrering av vannet
Vannfilter kan monteres ved vanninntaket til is- og vanndispensere.
 • Ved høye konsentrasjoner av kalsium i drikkevannet ("hardt vann") anbefales bruk av kalkfilter ved inntaket til is- og vanndispensere. Det lokale vannverket kan gi informasjon om kalsiuminnholdet. Et optimalt innhold av kalsium vil normalt ligge mellom 15-25 mg/Ca/l. Hvis kalkinnholdet er over 25 mg Ca/l bør kalkfilter vurderes, da mye kalk i inntaksvannet avleires i dispenseren (17).
 • Hvis vannet inneholder høyt innhold av humus og andre forurensninger, kan det også vurderes å bruke filter for å forbedre kvaliteten.
Kravspesifikasjoner
 • Det skal ikke brukes dispensere med binge/oppsamler der man manuelt kan ta ut isbiter.
 • Dispenser skal være berøringsfri; fotocelle-styrt betjening eller "pushbutton"/trykknapp, og ikke hendel/spak der man dytter glasset inntil.
 • Dispenser skal ha isrist, dryppanne og vannoppsamler.
 • Dispenser skal må ha vann- og avløpstilkopling.
 • Dispenser laget av rustfritt stål/hardplast.
 • Dispenser skal ha glatte overflater som gjør renhold enkelt. Anbefalt renhold i henhold til leverandørens brukerveiledning må være så enkelt at personalet kan utføre dette.
Generell bruk
Av hygieneiske grunner skal man bruke tomme, rene glass når man fyller glassene med is. Dette fordi hvis man benytter glass med noe innhold, kan rester sprute opp i uttaket, og forurenser dette. Dessuten kan mikrober fra brukeren via kanten av brukte glass overføres til uttaket.

Rengjøring og desinfeksjon
Regelmessig rengjøring reduserer oppbygging av biofilm og annet belegg.
 • Utfør håndhygiene før rengjøring og desinfeksjon.
 • Følg produsentens anbefaling.
 • Isutkast rengjøres daglig og desinfiseres med 70-75 % desinfeksjonssprit.
 • Øvrige deler av dispenseren rengjøres og desinfiseres ukentlig, eventuelt oftere ved behov.
 • Rengjøring/desinfeksjon av isristen/dryppanne/vannoppsamler ukentlig.
 • Rengjør eventuell oppsamlingsbeholder for is ukentlig.
 • Rengjør pumpesystemet månedlig  - Følg leverandørens bruksanvisning.
 • Rengjøring og desinfeksjon loggføres.

Mikrobiologisk testing av is- og vanndispensere
Rutinemessig mikrobiologisk testing av is-og vanndispensere er ikke anbefalt, men kan være nyttig i en ny epidemiologisk undersøkelse. Prøvetaking kan også være nytting for å bestemme hyppigheten av rengjøring/desinfeksjon (9).

Referanser

 1. Hiding in Plain Sight: Contaminated Ice Machines Are a Potential Source for Dissemination of Gram-Negative Bacteria and Candida Species in Healthcare Facilities. Infection Control & Hospital Epidemiology, March 2018, vol. 39, no. 3.
 2. Nosocomial Mycobacterium gordonae pseudoinfection from contaminated ice machines.
  Panwalker &Fuhse, Infect. Control 1986; 67-70.
 3. Nosocomial legionellosis in three heart-lung transplant patients: Case reports and environmental observations. Bangsborg et al, Eur. Microbiol. Infect. Dis. 1995; 14, 99-104.
 4. Nosocomial Legionellosis Traced to a Contaminated ICE Machine. Graman et al, Infect. Control Hosp. Epidemiol. Volume 18, Issue 9 - 1997; 637-640.
 5. Pseudo-outbreak of Mycobacterium fortuitum due to contaminated ice machines.
  LaBombardi et al, Am. J. Infect. Control 2002;3 184-186. May 2002, Volume 30, Issue 3, Pages 184-186.
 6. The Microbiology of Drinking Water (2002) + (2010) - Part 1 - Water Quality and Public Health. Environment Agency, UK.
 7. Provision of safe potable water for immunocompromised patients in hospital. J. Hall, Hodgson, K. G. Kerr. J. Hosp. Infect. 2004;58:155-158.
 8. A case og Legionnaires' disease caused by aspiration of ice water. Arch Environ Occup Health. 2005 Nov-Dec;60 (6):302-6. Bencini MA, Yzerman EP, Koornstra RH, Nolte CC, den Boer JW, Bruin JP.
 9. ICE MACHINES and ICE - Infectious Disease Epidemiology Section Office of Public Health Louisiana Dept. of Health & Hospitals. Revised 10.17.2011, med henvisning til:
  Recommendations of Centers for Disease Control and Prevention (CDC), and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC).
 10. Isolation of Legionella pneumophila from the Cold Water of Hospital Ice Machines: Implications for Origin and Transmission of the Organism. Author(s): Janet E. Stout, Victor L. Yu and Paul Muraca. Stout et al, Infect. Control 1985; 6:141-146.
 11. Nosocomial legionellosis in three heart-lung transplant patients: Case Report and Environmental Observations. Bangsborg et al, Eur. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 1995; 14:99-104.
 12. Nosocomial Legionellosis Traced to a Contaminated ICE Machine. Paul S. Graman, Gail A. Quinlan, June A. Rank. Volume 18, Issue 9 September 1997, pp 637-640.
 13. Laissicq S, Baltch AL, Smith RP, et al. Nosocomial Mycobacterium fortuitum colonization from a comtaminated ice machine. Am Rev Respir Dis 1988;138:891-4.
 14. Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) - Helse- og omsorgsdepartementet -
  FOR-2016-12-22-1868 - Ikrattredelse 01.01.2017.
 15. Guidelines for Environmental Infection Control in Healthcare Facilities, Centre for Disease Control (CDC) 2003; last update: February 15, 2017. Section D7 "Ice Machines and Ice", page 79-80 of 240.
  https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/environmental-guidelines.pdf 
 16. Norges geologiske undersøkelse (NGU) - https://www.ngu.no "Hardt vann" - Publisert: 24. januar 2018. Sist endret: 23. februar 2018.
 17. Mattilsynet. Mattilsynet: "KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2071/2005 aav 15. november 2005 om mikroiologiske kriterier for næringsmidler".