Infeksjonskontroll.no

Opplysning om aktuelle spritprodukter til forskjellige formål

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon:
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Produkter med sterilfiltrert alkohol

 • Klorhexidinsprit 5 mg/ml - Klorheksidinglukonat og etanol. (Klorhexidinsprit 5 mg/ml inneholder sterilfiltrert sprit dvs. at spriten/løsningen filtreres gjennom membranfilter på 0.22 μm).
 • Solveco Steril - 70 % Etanol  -  Sterilfiltrert og sterilkontrollert etanol. (Kiilto Norway - Art.nr.: 600412). (Eur.Ph.) Produktet er testet og oppfyller kvalitetskravene til dagens Europeisk Pharmacoupé (svensk farmasøytisk standard 97) med hensyn til etanolinnhold, tetthet og sterilitet og partikkelinnhold. 
  Solveco Steril - 70 % Etanol kan brukes til desinfeksjon av hud ved klorheksidinallergi da etanol som virkestoff er godkjent til ECHA - Article 95 List.

Bruksområde: desinfeksjon av infusjonssett/porter/membraner før tilkobling.

Produkt med alkohol og klorheksidin i steril forpakning

 • ChloraPrep - Klorheksidinglukonat 20 mg, 70 % isopropylalkohol.
  Volum: 1,5 ml, 3 ml, 10,5 ml og 26 ml. Applikator er forseglet i steril forpakning.
 • ChloraPrep SEPP - Klorheksidinglukonat 20 mg, 70 % isopropylalkohol.
  Volum: 0,67 ml. Applikator er forseglet i steril forpakning.

Produkt med alkohol i steril forpakning

 • ApoWipe IV Port Desinfection Ethanol 80 %.

ApoWipe IV Port Disinfection Ethanol 80 % kan brukes til desinfeksjon av membraner på koplinger/membraner på hetteglass / SVK-koplinger / infusjonssett / nålefrie koplinger.

Til denne type prosedyrer skal man bruke produkter som er sterile, f.eks. spritswab i steril forpakning. Alternativt kan man bruke Klorhexidinsprit 5 mg/ml som inneholder sterilfiltrert sprit. Sprit som ikke er sterilfiltrert kan inneholde sporer, slik som Bacillus cereus.

Produkter, "infeksjonstørk" med alkohol, ikke sterile:

 • Vitrex Injeksjonstørk - 70 % isopropanol - Med sterilfiltrert sprit, men ikke steril forpakning.
 • Cutisoft® Wipes injeksjonstørk - 70 % isopropylalkohol.
 • Alkotip injeksjonstørk - 70 % isopropylalkohol.
 • Alkoholtupfer Injeksjonstørk "Gymo" - 70 % isopropanol.
 • ABENA Injeksjonstørk 70 % isopropylalkohol.
 • Injeksjonstørk Softa Swabs - 70 % isopropylalkohol.
 • CLINELL - Alcoholic 2 % clorhexidine skin - 70 % alcohol og 2 % chlorhexidine. Blå forpakning. Ikke Steril.

Disse produktene kan brukes til huddesinfeksjon før injeksjon. Til huddesinfeksjon før injeksjon er det ikke behov for klorheksidin. Hvis injeksjonstørk med kun alkohol ikke er tilgjengelig, kan injeksjonstørk med alkohol og klorheksidin brukes. 

Disse produktene kan også brukes til desinfeksjon av plastampuller og glassampuller der membran ikke perforeres. 

Denne type produkter skal ikke brukes til desinfeksjon av membraner på koplinger / SVK-koplinger / membraner på hetteglass infusjonssett / nålefrie koplinger, fordi spriten ikke er sterilfiltert, fordi produktet ikke er steril

Produkter til desinfeksjon av overflater og utstyr
Til desinfeksjon av overflater og utstyr brukes alkoholer med konsentrasjon på 70 - 75 %.

 • Antibac overflatedesinfeksjon: Sikkerhetsdatablad: Tilhører produktgruppe, biocid PT2: "Desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr". 
 • DAX Overflatedesinfeksjon 70 - "PT2 Desinfeksjonsmidler til privat bruk og bruk i det offentlige helsevesen og andre biocidprodukter" - "Desinfeksjon av overflater". 
 • DAX Surface Disinfection Plus - Desinfeksjonsmiddel, PT 2. "Desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr".

Produkter godkjent til desinfeksjon av overflater og utstyr, skal ikke brukes til huddesinfeksjon eller desinfeksjon av membraner på koplinger / membraner på hetteglass / SVK-koplinger / infusjonssett / nålefrie koplinger, fordi produktet ikke er sterilt.

Produkter med alkohol og klorheksidin til desinfeksjon av medisinsk utstyr

Klorheksidin anbefales ikke til desinfeksjon av medisinsk utstyr.
Produkter med klorheksidin beregnet for desinfeksjon av hud må registreres som legemiddel.  Klorheksidin er ikke godkjent for teknisk desinfeksjon i Norge. Når vi allikevel bruker Klorhexidin 5 mg/ml til desinfeksjon av membraner på koplinger/ membraner på hetteglass / SVK-koplinger / infusjonssett / nålefrie koplinger, er det ikke klorheksidin "vi er ute etter", men den sterilfiltrerte spriten.

CLINELL - Alcoholic 2 % chlorhexidine - 70 % alcohol og 2 % chlorhexidine - "Medical device" - Grønn forpakning - Ikke steril.

Softa® Cloth CHX 2 % - "Medical device" - 2 % w/v klorhexidinglukonat og 70 % v/v isopropylakohol - Sterilfiltrert sprit, men ikke steril forpakning.