Infeksjonskontroll.no

Desinfeksjon av infusjonssett, infusjonsporter, membraner på hetteglass og ampuller

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 1.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 

Hensikt
For å forhindre at mikroorganismer kommer inn i blodbanen skal desinfeksjon av infusjonssett og infusjonsporter alltid utføres før systemet åpnes. Likeledes skal membraner på hetteglass og ampuller desinfiseres før opptrekk av væsken for å forhindre at mikroorganismer forurenset væsken.

Desinfeksjonsmidler - Holdbarhet etter anbrudd (brukstid)
Anbrudd er første gang forseglingen brytes eller lukkeanordningen åpnes.

 • Klorhexidinsprit 5 mg/ml - Holdbarhet i uåpnet beholder: 2 år.
 • Klorhexidinsprit 5 mg/ml må brukes innen 1 måned etter at flasken er åpnet forutsatt at åpningen ikke forurenses, og utløpsdato på etiketten ikke overskrides.
 • Flasker med desinfeksjonsprit 70 % (eller høyere alkoholprosent) eller Klorhexidinsprit 5 mg/ml eller 20 mg/ml (2 %), oppbevares < 25oC.
 • På vannbasert desinfeksjonsmiddel er brukstid 1 uke etter anbrudd.

Desinfeksjon av infusjonssett/porter/membraner før tilkoblinger
Til desinfeksjon skal det brukes dokumentert steril spritserviett/wipe eller steril kompress godt vætet med Klorhexidin­sprit 5 mg/ml, da denne spriten er sterilfiltert.
ApoWipe IV Port Disinfection Ethanol 80 % kan brukes til desinfeksjon av membraner på koplinger/membraner på hetteglass/SVK-koplinger/infusjonssett/nålefrie koplinger.

Alternativt kan brukes Solveco - Etanol 70 % eller Solveco - Etanol 70 % med sterilfiltrert og sterilkontrollert etanol på steril kompress. Se også "Opplysning om aktuelle spritprodukter til forskjellige formål".  

Desinfeksjon av membraner på hetteglass o.l. der membran perforeres
Til desinfeksjon av membranen på hetteglass, skal det brukes dokumentert steril spritserviett/wipe eller steril kompress fuktet med Klorhexidin­sprit 5 mg/ml, da denne spriten er sterilfiltert.
ApoWipe IV Port Disinfection Ethanol 80 % kan brukes.
Alternativt kan brukes Solveco - Etanol 70 % eller Solveco - Etanol 70 % med sterilfiltrert og sterilkontrollert etanol på steril kompress. Se også Opplysning om aktuelle spritprodukter til forskjellige formål.  

Desinfeksjonstid/virketid
 • Minimum 1 minutt.

Plastampuller og glassampuller der membran ikke perforeres
Det anbefales desinfeksjon med injeksjonstørk/spritserviett/wipe med 70 % alkohol (her er ikke krav til steril forpakning) , Klorhexidin­sprit 5 mg/ml på ren eller steril tupfer (1-8). Kan også velge samme type desinfeksjonsmidler som ved desinfeksjon av membraner på hetteglass o.l. der membran perforeres, over.

Desinfeksjonstid/virketid
 • Minimum 30 sekunder.
Referanser
 1. Aseptic technique, key points, intravenous admixture preparation. GlobalRPh. – The Clinitian’s Ultimate Reference. 07/25/2017.
 2. A Guide for opening of NCTC glass ampoules and reconstitution of freeze dried material. Culture Collections, Public Health England, Porton Down, Salisbury, SP4 0JG, UK. National Collection of Type Cultures and Patogenic Fungi – Operated by Public Health of England. Effective date 12.11.2014.
 3. Swab All Vials With Alcohol. The Official Journal of the Anesthesia Patien Safety Foundation – Volume 27, No 2 – fall 2012.
 4. Glass Ampoules: Risks and Benefits. Rev Bras Anestesiol - 2011; 61: 4: 513-521. Antônio Roberto Carraretto, Erick Freitas Curi, Carlos Eduardo David de Almeida, Roberta Eleni Monteiro Abatti.
 5. Instructions for opening one point cut (opc) ampoules – Aethoxysklerol® Sclerotherapy treatment of varicose veins and hemorrhoids.
 6. Recommendations for Infection Control for the Practice of Anesthesiology (Third Edition). Developed by the ASA Committee on Occupational Health Task Force on Infection Control. Medication and Fluid Use in the Immediate Patient Treatment Area.
 7. Drug contamination from opening glass ampules - Anesthesiology 1991. Anesthesiology 75:893-895. Allan N. Zacker, M.D. Mark H. Zornow, M.D. George Evens, M.D.
 8. Guidelines for Cleaning, Disinfection and Sterilisation of Patient Care. Date: January 2015. Version: 1.2. NHS Dumfries & Galloway, Scotland.