Infeksjonskontroll.no

Hvilke mikrober testes i EN-standarder og krav til antimikrobiell effekt?

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 3.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund