Infeksjonskontroll.no

Intermitterende kateterisering, bruk og indikasjon

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 1.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Ylva Sandness

Hensikt og omfang
Redusere faren for urinveisinfeksjoner.
Gjelder alle pasienter som har behov for urindrenasje.

Fremgangsmåte og arbeidsfordeling
Utstyr:

 • Sterile tupfere.
 • Vanlig Klorhexidin 5 mg/ml. Sjekk holdbarhet.
 • Sterile hansker.
 • Sterilt og engangskateter.
 • Kar / bolle for oppsamling.
 • Sterilt fysiologisk saltvann til å fukte kateteret med.

Beskrivelse
Intermitterende katetrisering (IK) er aktuell ved alle indikasjoner for bruk av urinveiskateter. Dette er en metode pasienten også selv kan utføre. I sykehus er det vanligvis helsepersonell som utfører prosedyren.

I sykehus skal prosedyren foregår som en steril prosedyre, såkalt steril intermitterende katetetrisering (SIK). Vanligvis utføres prosedyren av flere personer i sykehus, derfor øker infeksjonsfaren og derav kravene til hygiene.
Dersom pasienten utfører katetriseringen selv, enten det foregår i sykehus eller andre steder, kan prosedyren utføres med ren teknikk, såkalt ren intermitterende kateterisering (RIK).

Urinblæren skal ikke dilateres og intermitterende kateterisering (IK) må derfor foretas så hyppig at blærevolumet ikke overstiger 400 ml hos en voksen person. Dette innebærer at blæren må tømmes 4 - 6 ganger daglig dersom bare IK brukes.

Fremgangsmåte
 1. Ved SIK skal urethrakåpningen vaskes med vandig Klorhexidin 5 mg/ml før hver kateterisering.
 2. Det benyttes sterilt engangskateter og steriel hansker.
 3. Engangskateteret skal fuktes med sterilt fysiologisk saltvann (helles i posen før kateteret tas ur).
 4. Dersom det ikke benyttes lavfriksjonskateter ved IK, må det benyttes glideslim, gel eller lokalanestesi.
 5. Når blæren er tappet, fjernes kateteret.
 6. Urinen måles og tømmes deretter i spyledekontaminatoren.
 7. Brukt utstyr kastes.
Referanse
 • Kunin CM. Detection, prevention and management of urinary tract infektions.Fourth edition. Lea and Febiger, Philadelphia 1987