Infeksjonskontroll.no

Intermitterende kateterisering, bruk og indikasjon

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 2.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Ylva Sandness

Hensikt og omfang
Redusere faren for urinveisinfeksjoner.
Gjelder alle pasienter som har behov for urindrenasje, og er godt alternativ til permanent kateter hos pasienter med langvarig blæredysfunksjon.

Fremgangsmåte og arbeidsfordeling
Innleggelse av kateter på sykehus (KAD og IK) skal utføres med aseptisk teknikk og sterilt utstyr, og av personell som behersker teknikken.
Utstyr:
 • Sterile tupfere.
 • Vanlig Klorhexidin 5 mg/ml. Sjekk holdbarhet.
 • Sterile hansker.
 • Sterilt og engangskateter.
 • Kar/bolle for oppsamling.
 • Sterilt fysiologisk saltvann til å fukte kateteret med.

Beskrivelse
Intermitterende katetrisering (IK) er aktuell ved alle indikasjoner for bruk av urinveiskateter. Dette er en metode pasienten også selv kan utføre. I sykehus er det vanligvis helsepersonell som utfører prosedyren.

I sykehus skal prosedyren foregår som en aseptisk prosedyre, såkalt steril intermitterende katetetrisering (SIK). Vanligvis utføres prosedyren av flere personer i sykehus, derfor øker infeksjonsfaren og derav kravene til hygiene.
Dersom pasienten utfører katetriseringen selv, enten det foregår i sykehus eller andre steder, kan prosedyren utføres med ren teknikk, såkalt ren intermitterende kateterisering (RIK).

Urinblæren bør ikke dilateres. Det bør benyttes blæreskanner til å bedømme urinvolum og behovet for kateterisering.

Fremgangsmåte
 1. Ved SIK skal urethrakåpningen vaskes/desinfiseres med med sterile, fuktede kompresser. Benytt vandig klorheksidin (0,5 – 1 mg/ml) fysiologisk saltvann eller sterilt vann før hver kateterisering.
 2. Det benyttes sterilt engangskateter og sterile hansker.
 3. Engangskateteret kan fuktes med sterilt fysiologisk saltvann (helles i posen før kateteret tas ut).
 4. Bruk av engangstuber med sterilt glide- og/eller lokalanestesimiddel anbefalt for å redusere friksjon og uretral inflammasjon, selv om forskningen på området ikke viser sikker effekt på forebyggelse av UVI.
 5. Når blæren er tappet, fjernes kateteret.
 6. Urinen måles og tømmes deretter i spyledekontaminatoren.
 7. Brukt utstyr kastes.