Infeksjonskontroll.no

Innleggelse, stell og fjerning av permanent blærekateter

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon:
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl.Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 

 
Definisjoner
1. Temporære tømningsforstyrrelser på grunn av:
2. Permanente tømningsforstyrrelser på grunn av:
3. Måling av timediurese hos kritis syke pasienter.
Valg av katetertype og størrelse
Utstyr
Fremgangsmåte
Innelggelse av kateter når 2 personer samarbeider om oppgaven
Person nr. 1 (utfører desinfeksjon og bistår person 2)
Person nr. 2 (legger inn kateteret)

 

Innleggelse av kateter når en person gjør dette alene
Drenasje
Tømming av urinoppsamlingspose med tappekran
Daglig stell av kateteret
Fjerning av permanent kateter i urinblæren
Fremgangsmåte

Hensikt og omfang
Redusere risikoen for urinveisinfeksjon forbundet med bruk av permanent blærekateter.
Gjelder alle pasienter som skal få innlagt permanent blærekateter.

Definisjoner                                                                                                                            
1. Temporære tømningsforstyrrelser på grunn av:
 • Infravesikale obstruksjoner (i påvente av behandling)
 • Operative inngrep
 • Andre alvorlige sykdommer og skader (disse kan føre til permanente tømningsforstyrrelser)
2. Permanente tømningsforstyrrelser på grunn av:
 • Nevrogene blærelidelser eller skader som rammer urinblæren
 • Ikke-nevrogene forstyrrelser

3. Måling av timediurese hos kritisk syke pasienter.
Inkontinens er ikke indikasjon for kateterbehandling. Det må i tilfelle foreligge tilleggsmomenter som f.eks. retensjon.

Valg av katetertype og størrelse
Silikoniserte, teflonbelagte og hydrogelbelagte latekskatetre kan anvendes når forventet liggetid er mindre enn 2-3 uker. Helsilikonkateter skal brukes til alle pasienter med ryggmargsbrokk, pasienter som får utført urethraplastikk og pasienter som skal ha kateter over 3 uker. For å redusere eventuell skade på urethra, skal det brukes et så tynt kateter som mulig uten at drenasjen hindres, Ch. 12 – 16 hos voksne og Ch. 6 -10 til barn. Ved blødning i urinveiene anbefales det å bruke 3-lumenkatetre med størrelse inntil Ch. 24.

Utstyr
Vandig klorhexidin 1 mg/ml.
Kateteriseringssett med
- Steril skiftebolle.
- Sterile kompresser og sterile tupfere.
- Steril pinsett/tang.
- Sterile dekkestykker .
- Sterile hansker.
- Gel med lokalanestesi.
- 1 stk. 20 ml sprøyte m/kanyle + sterilt vann hvis ballong må fylles.
- Steril oppsamlingspose for urin med tappekran.
- Forseglingstape for å hindre brudd på det lukkede systemet.
- Engangs pussbekken.
- Oppheng for posen.
- Tape for fiksering av slangen til lår (kvinner) eller buk (menn).
- Søppelpose.

Ved innleggelse av permanent kateter skal det brukes aseptisk teknikk og prosedyren skal utføres av personale som kjenner metoden. Hvis det lekker urin, gå ned i katetertykkelse.

Fremgangsmåte                                                                                                                     
Permanent urinkateter skal ordineres av lege. Dato for innleggelse skal registreres.
 1. Informer, forbered og skjerm pasienten, som skal ligge i ryggleie. Kvinner må ligge med bøyde knær og bena fra hverandre.
 2. Sørg for god belysning.

Innleggelse av kateter når to personer samarbeider om oppgaven
Det anbefales at to personer samarbeider om innleggelse av permanent blærekateter for at det skal være lettere å ivareta aseptisk teknikk. Person nr. 1 foretar desinfeksjon og bistår ellers person nr. 2 med å ivareta steril teknikk.

Person nr 1 (utfører desinfeksjon og bistår person nr 2):
 1. Desinfiser hendene.
 2. Gjør i stand en steril bolle med sterile tupfere eller kompresser som fuktes med rikelig vandig klorheksidin.
 3. Ta på rene engangshansker.
 4. Hos kvinner holdes kjønnsleppene fra hverandre med den ene hånden og desinfeksjon av urinrørsåpningen og området rundt utføres med den andre hånden. Kompress/tupfer kan holdes med fingrene eller med pinsett. Desinfiser forfra og bakover og gjenta minst 5 ganger. Hver tupfer/kompress brukes bare en gang.
 5. Hos menn trekkes forhuden tilbake og penis holdes med den ene hånden mens desinfeksjon av urinrørsåpningen og glans penis utføres med den andre hånden. Kompress/tupfer kan holdes med fingrene eller med pinsett. Desinfiser i sirkulære bevegelser fra urinrørsåpningen og utover og gjenta minst 5 ganger. Hver tupfer/kompress brukes bare en gang.
 6. Sett inn gel/glideslim med lokalanestesi i urethra. Sprøyt inn ca. halvparten, klem igjen, vent ca. 2 minutter før resten sprøytes inn. Til kvinner kan gelmengden reduseres noe.
 7. Ta av de rene hanskene og desinfiser hendene.
 8. Dekk pasienten med sterilt dekkestykke nedentil, rundt urinrørsåpningen og mellom pasientens ben, under penisskaftet hos menn.
Person nr 2 (legger inn kateteret)
 1. Desinfiser hendene.
 2. Dekk et lite bord eller lignende med sterilt dekke.
 3. Fjern pakningen på kateteret og plasser det sterile kateteret på bordet med aseptisk teknikk.
 4. Ta på sterile hansker.
 5. Person nr 1 holder penis utstrukket (for å unngå skade på urethra under innføringen) og med forhuden trukket tilbake under innføringen. Hos kvinner holder person nr 1 kjønnsleppene adskilt.
 6. Person nr 2 holder kateteret 5-7 cm over kateterspissen med den ene hånden og fører det forsiktig inn i urinblæren til det kommer urin. Den andre hånden holder den distale enden av kateteret slik at denne ikke kommer i kontakt med pasientens hud eller sengen og blir forurenset.
 7. Alternativt kan person nr 2 selv holde i penis/holde kjønnsleppene adskilt mens person nr 1 holder enden av kateteret slik at den ikke blir forurenset. Forutsatt at kateteret gripes et stykke fra den distale enden (minst 4-5 cm) kan det gjøres uten bruk av steril hanske.
 8. Kateteret kan eventuelt også føres inn med en steril pinsett/tang.
 9. Når man er sikker på at kateteret er inne i urinblæren tas ballongklemmen av (på katetre med forhåndsfylt ballong), og væsken overføres til ballongen inne i urinblæren. For katetre uten forhåndsfylt ballong settes et inn angitt mengde sterilt vann i ballongen med sprøyte.
 10. Trekk kateteret forsiktig ut til ballongen butter.
 11. Kateter og drenasjeslange kobles sammen uten at innsiden av systemet blir forurenset.
 12. Fest kateteret med bredt plaster mot magen på menn og på låret hos kvinner for å hindre strekk og skade på urethra.
 13. Heng posen slik at urinstrømmen kan renne fritt og sørg for at posen alltid er under blærenivå.
 14. Ta av hansker, utfør håndhygiene og foreta opprydding.
 15. Dokumenter i pasientjournal.
Innleggelse av kateter når en person gjør dette alene                                                                                                                            
 1. Desinfiser hendene.
 2. Gjør i stand en steril bolle med sterile tupfere eller kompresser som fuktes med rikelig vandig klorheksidin.
 3. Ta på rene engangshansker.
 4. Hos kvinner holdes kjønnsleppene fra hverandre med den ene hånden og desinfeksjon av urinrørsåpningen og området rundt utføres med den andre hånden. Kompress/tupfer kan holdes med fingrene eller med pinsett. Desinfiser forfra og bakover og gjenta minst 5 ganger. Hver tupfer/kompress brukes bare en gang.
 5. Hos menn trekkes forhuden tilbake og penis holdes med den ene hånden mens desinfeksjon av urinrørsåpningen og glans penis utføres med den andre hånden. Kompress/tupfer kan holdes med fingrene eller med pinsett. Desinfiser i sirkulære bevegelser fra urinrørsåpningen og utover og gjenta minst 5 ganger. Hver tupfer/kompress brukes bare en gang.
 6. Sett inn gel/glideslim med lokalanestesi i urethra. Sprøyt inn ca. halvparten, klem igjen, vent ca. 2 minutter før resten sprøytes inn. Til kvinner kan gelmengden reduseres noe.
 7. Legg et sterilt dekke inntil urinrørsåpningen og mellom pasientens ben, under penisskaftet hos menn.
 8. Ta av de rene hanskene og desinfiser hendene.
 9. Dekk et lite bord eller lignende med sterilt dekke.
 10. Fjern pakningen på kateteret og plasser det sterile kateteret på det sterile dekket med aseptisk teknikk
 11. Ta på sterile hansker.
 12. Sett inn kateteret med den ene hånden mens den distale en del av kateteret hviler på det sterile dekket Den andre hånden holder kjønnsleppene adskilt hos kvinner/holder penis stabil med forhuden trukket tilbake hos menn. 
 13. Alternativt kan kateteret føres inn med en steril pinsett.
 14. Når man er sikker på at kateteret er inne i urinblæren, tas ballongklemmen av (på katetre med forhåndsfylt ballong) og væsken overføres til ballongen inne i urinblæren. For katetre uten forhåndsfylt ballong settes det inn angitt mengde sterilt vann i ballongen med sprøyte.
 15. Trekk kateteret forsiktig ut til ballongen butter.
 16. Kateter og drenasjeslange kobles sammen uten at innsiden av systemet blir forurenset.
 17. Fest kateteret med bredt plaster mot magen på menn og på låret hos kvinner for å hindre strekk og skade på urethra.
 18. Heng posen slik at urinstrømmen kan renne fritt og sørg for at posen alltid er under blærenivå.
 19. Ta av hansker, utfør håndhygiene og foreta opprydding.
 20. Dokumenter i pasientjournal.

Drenasje:
Ved korttidskateterisering skal brukes et lukket urindrenasjesystem, dvs. at urinoppsamlingsposen har tappekran og tilbakeslagsventil og at det mellom kateter og slange er forseglingstape som ikke kan brytes.
Tappekranen må holdes ren. Posen tappes når den er full eller minst en gang per døgn

Tømming av urinoppsamlingspose med tappekran:                                                                                                                               
 1. Desinfiser hendene.
 2. Ta på rene hansker.
 3. Urin tappes ned i en beholder uten å søle.
 4. Steng tappekranen og tørk av, med f.eks. cellestoff.
 5. Må koplingen mellom kateteret og forlengelsesslangen brytes, skal endene desinfiseres med 70 % sprit (eller Klorhexidinsprit 5 mg/ml) før de settes sammen igjen.

Daglig stell av kateteret:
Et lukket urindrenasjesystem kan beholdes utover 1 - 2 uker uten økt risiko for urinveisinfeksjon. Vær oppmerksom på muligheten for kalkavleiring på kateterballongen. Ved mye kalkavleiring må kateteret skiftes.
For å forebygge oppadstigende urinveisinfeksjon fra utsiden av kateteret skal kateteret og hudområdet rundt holdes rent, og det bør sørges for at hud og slimhinner ikke skades.
Pasienter med permanent kateter i urinblæren må instrueres om nedentil- og håndhygiene.

Fjerning av permanent kateter i urinblæren:
Permanent kateter skal alltid fjernes så snart det er forsvarlig.
Utstyr: rene hansker og en 20 ml sprøyte.

Fremgangsmåte:
 1. Informer pasienten om hva som skal skje.
 2. Desinfiser hendene.
 3. Ta på rene hansker.
 4. Aspirer ballongvæske ut med sprøyten. Kontroller at væskemengden tatt ut stemmer med det som er satt inn.
 5. Trekk kateteret forsiktig ut. Husk å holde penis oppover mot magen hos menn når kateteret trekkes ut.