Infeksjonskontroll.no

1. Urinveisinfeksjon

Dokumentansvarlig:

Smittevernlege Egil Lingaas

1. Urinveisinfeksjon

1.1    Symptomatisk urinveisinfeksjon

Definisjoner

 1.1.1 Minst ett av de følgende symptomer (forutsatt at symptomene ikke har annen kjent årsak):
  Feber >38oC
  Hyppig vannlating
  Smerte ved vannlating
  Smerte over symfysen
  Imperiøs vannlating
 
Pluss:
  Mer enn 104 bakterier per ml urin og ikke mer enn to bakterie­arter.
Urinprøven må være tatt aseptisk som midtstråleurin, ved blærekateterisering eller blærepunksjon.
eller  
   
1.1.2 Minst to av de følgende symptomer (forutsatt at symptomene ikke har annen kjent årsak):
  Feber >38oC
  Hyppig vannlating
  Smerte ved vannlating
  Smerte over symfysen
  Imperiøs vannlating
   
Pluss minst ett av de følgende:
 a. Strimmeltest positiv for nitrat og/eller leukocytt esterase
 b. Pyuri [>10 hvite blodlegemer/mm3 eller > 3 per synsfelt ved mikroskopi (400 x forstørrelse) av usentrifugert urin].
 c. Påvisning av bakterier i grampreparat av usentrifugert urin
 d. To urinprøver med vekst av mer enn 102/ml av samme bakterieart når prøven er tatt med kateter eller blære­punksjon
 e. Mindre enn 104/ml av en enkelt bakterieart i prøve tatt som midtstråleurin når pasienten er under behandling med antibiotikum
 f. Lege har stilt diagnosen urinveisinfeksjon
 g. Lege har startet behandling for urinveisinfeksjon.
   
eller  
   
1.1.3 Pasient under 12 måneder med minst ett av de følgende symptomer:
  Feber (>38oC)
  Hypotermi (<37oC)
  Apnoe
  Bradykardi
  Smerter ved vannlating
  Lethargi
  Oppkast
   
Pluss minst ett av følgende:
a. Mer enn 104 bakterier per ml urin og ikke mer enn to bakterie­arter.
b. Strimmeltest positiv for nitrat og/eller leukocytt esterase.
c. Pyuri [>10 hvite blodlegemer/mm3 eller > 3 per synsfelt ved mikroskopi av usentri­fugert urin (400 x forstørrelse)].
d. Påvisning av bakterier i grampreparat av usentrifugert urin.
e. To urinprøver med vekst av mer enn 102/ml av den samme bakterie når prøven er tatt med kateter eller blærepunksjon.
f. Mindre enn 104/ml av en enkelt bakterieart i prøve tatt som midtstråleurin når pasienten er under behandling med antibiotikum.
g. Lege har stilt diagnosen urinveisinfeksjon
h. Lege har startet behandling for urinveisinfeksjon.
   
Kommentarer:
  •  Dyrking av kateterspiss kan ikke benyttes ved diagnostikk av urinveisinfeksjon.
  •  Urinprøve må tas med korrekt teknikk, slik som midtstråleurin, ved kateterisering eller blærepunksjon.
  •  En positiv prøve fra urin samlet med urinpose er upålitelig. Hos spebarn må oppvekst i poseprøve bekreftes med prøve tatt ved kateterisering eller suprapubisk blærepunksjon. 
1.2  Asymptomatisk bakteriuri
Definisjoner
  Asymptomatisk bakteriuri foreligger når pasienten ikke har symptomer på urinveis­infeksjon (feber >38oC, hyppig vannlating, smerter ved vannlating, smerte over symfysen eller imperiøs vannlat­ing) og:
   
1.2.1  Pasienten har hatt urinveiskateter som er fjernet i løpet av de siste 7 dager før urinen ble dyrket
og
   har mer enn 105 bakterier/ml urin, men ikke mer enn 2 bakteriea­rter.
   
eller  
   
1.2.2  Pasienten har ikke hatt kateter de siste 7 dagene før urinen ble dyrket
og
  har to urinprøver med mer enn 105/ml av samme bakterie(r), men ikke mer enn to bakteriea­rter.
   
Kommentarer:
  • Dyrkning av kateterspiss kan ikke benyttes ved diagnostikk av urinveisinfeksjon.
  • Urinprøve må tas med korrekt teknikk, slik som midtstråleurin, ved kateterisering eller blærepunksjon.
   
Registrering:
  • Dersom urinprøven er tatt fra en pasient med inneliggende kateter, og pasienten ikke har symptomer, regnes tilstanden som kolonisering. Dette skal ikke registreres som asymptomatisk bakteriuri.
   
1.3 Andre infeksjoner i urinveiene

Omfatter: Infeksjoner i nyrer, ureter, urinblære, eller urethra med omkringliggende vev

   
Definisjoner:
1.3.1  Isolasjon av en mikroorganisme fra væske (utenom urin) eller vev på det affiserte sted.
   
eller  
   
1.3.2  En abscess eller andre tegn på infeksjon påvist ved endoskopi, kirurgi, eller histopatologisk undersøkelse.
   
eller  
   
1.3.3  Feber >38oC og smerte/ømhet på det aktuelle sted
   
Pluss minst ett av de følgende:
a. Purulent sekresjon/drenasje fra focus
b. Positiv blodkultur
c. Tegn på infeksjon ved ultralyd eller radiologisk undersøkelse
d. Lege har stilt diagnosen infeksjon
e. Lege har startet behandling for infeksjon i urinveiene
   
eller  
   
1.3.4  Et barn under 12 måneder med minst ett av følgende sympto­mer:
  Feber (>38oC)
  Hypotermi (<37oC)
  Apnoe
  Bradykardi
  Lethargi
  Oppkast
   
Pluss minst ett av følgende:
a Purulent sekresjon/drenasje fra focus
b. Positiv blodkultur
c. Tegn på infeksjon ved ultralyd eller radiologisk undersøkelse
d. Lege har stilt diagnosen infeksjon
e. Lege har startet behandling for infeksjon i urinveiene.