Infeksjonskontroll.no

Bakteriologisk prøvetaking av urin

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 1.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Ylva Sandness

Hensikt og omfang
Sikre riktig prøvemateriale. Unngå forurensning av prøven.

Definisjoner
Midtstrømsurin:
Ved spontan vannlating skal den første porsjonen ikke samles opp, men gå i toalett, bekken eller lignende. Under fortsatt pågående vannlating føres så den sterile oppsamlingsbeholderen inn i urinstrømmen til en tilstrekkelig mengde urin er samlet. Den siste delen av vannlatingen går så igjen i toalettet.

Fremgangsmåte/utførelse
Prøvetaking av urin for mikrobiologisk undersøkelse
A. Ordinær prøvetaking av spontant latt urin:
 1. Utfør håndhygiene.
 2. Benytt rene hansker.
 3. Ta urinprøven fra midtstråleurin, som samles i sterilt prøveglass.
 4. Ta av hanskene og utfør håndhygiene. 

Barn
Barn som ikke har kontroll over vannlatingen:
Dersom det ikke lykkes å få spontant latt urin tas det en poseprøve. Før posen settes på desinfiseres om mulig huden som skal dekkes av posens åpning med vannklorheksidin.

Kvinner, oppegående
Det tas midtstrømsurin.

Det er ikke nødvendig å vaske før prøvetaking (”vaskeprøve”), men det er viktig å holde kjønnsleppene fra hverandre under prøvetakingen.

Kvinner, sengeliggende eller inkontinente
Hos sengeliggende eller inkontinente kvinner anbefales vaskeprøve. Området omkring urinrørsåpningen vaskes med sterile kompresser/tupfere og sterilt vann eller fysiologisk saltvann. Det vaskes forfra og bakover. Prøven tas om mulig som midtstrømsurin.

Menn
Ved prøvetaking hos menn skal forhuden holdes tilbake under urinprøvetakingen. Prøven tas som en midtstrømsprøve. Vasking er da ikke nødvendig.

B. Prøvetaking fra inneliggende kateter:
 1. Utfør håndhygiene.
 2. Benytt rene hansker.
 3. Prøven tas gjennom prøvetakningsstedet på kateter/drenasjeslange, ikke fra oppsamlingsposen.
 4. Desinfiser punksjonsstedet med 70 % sprit. La spriten tørke helt før prøvetaking.
 5. Benytt steril kanyle og sprøyte og aspirer nødvendig mengde urin.
 6. Ta av hanskene og utfør håndhygiene.
C. Prøvetaking ved hjelp av steril engangs kateterisering (hos pasienter der det ikke kan tas prøve fra spontant latt urin, inkludert pasienter som utfører ren intermitterende kateterisering (RIK))
 1. Utfør håndhygiene
 2. Urethralåpningen desinfiseres med vandig klorheksidin
 3. Utfør eventuelt håndhygiene på nytt.
 4. Ta på sterile hansker (avhengig av teknikk kan det være tilstrekkelig å benytte steril hanske bare på den hånden som fører kateteret)
 5. Før inn kateteret
 6. Den første urinen som kommer etter at kateteret er kommet inn i blæren kastes
 7. Samle deretter nødvendig urinmengde i sterilt prøveglass
 8. Ta av hanskene, utfør håndhygiene
Oppbevaring og transport av prøver
Uriner uten tilsetning må sås ut i laboratoriet innen 2 timer etter prøvetaking. Ved lengre transporttid må prøven holdes kjølig
(4o C) eller tilsettes borsyre for å unngå oppformering av mikrober og falskt positivt resultat. Det finnes ferdige prøveglass tilsatt borsyre. Ved bruk av borsyreglass er det viktig at riktig mengde urin fylles i glasset. Dette er vist ved en markering på glasset. Sluttkonsentrasjonen av borsyre skal være 1,6 %.  Selv ved kjøling eller bruk av borsyre bør transporttiden ikke overstige 24 timer. Ved lengre transporttid bør det brukes dyppeagar.