Infeksjonskontroll.no

Retningslinjer for forebygging av nosokomial urinveisinfeksjon

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 1.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 Retningslinjer for forebygging av nosokomial urinveisinfeksjon
 I. Vurder behovet for blærekateter før innleggelse og deretter daglig for å sikre fjerning av kateteret så snart det ikke lenger er behov for det.
 II. Velg et alternativ til langtidskateterisering hos pasienter uten obstruksjon av nedre urinveier hos pasientgrupper der dette er mulig.
   A. Bleier og toalettrutiner.
   B. Uridom hos menn som ikke manipulerer kateteret. Huden må overvåkes med hensyn på skade (som gjør det nødvendig å seponere uridomet og finne alternativ urinoppsamling). Det må også overvåkes med hensyn på urinretensjon under kateteret (som gjør det nødvendig å skifte uridomet). 
   C. Suprapubisk kateterisering.
   D. Intermitterende kateterisering hos pasienter som er i stand til å gjennomføre en ren prosedyre.  
 III. Forebygging av infeksjon hos pasienter der det må brukes permanent kateter:
Innleggelse av kateter
Innleggelsen må gjøres av helsepersonell som har fått opplæring og trening.
To personer bør samarbeide om prosedyren for å sikre aseptisk teknikk.
  A. Desinfiser eller vask hendene 
  B. Dekk til pasientens lår og nedre del av abdomen med sterilt dekkestykke eller splittlaken.
  C. Den personen som skal legge inn kateteret tar på sterile hansker, personen som bistår tar på usterile hansker.
  D. Desinfiser uretraåpningen og området rundt med vandig klorheksidin eller jodofor. Virketid minst 3 minutter.
  E. Legg inn kateteret med aseptisk teknikk.
  Vedlikehold av kateter 
  F. Oppretthold god hygiene omkring kateterets inngang i uretra (meatus). Hos pasienter som er inkontinente for avføring er det nødvendig med ekstra rengjøring med såpe og vann fordi diaré er en uavhengig risikofaktor for kateterassosiert urinveisinfeksjon. 
  G. Hold urinoppsamlingssystemet lukket hele tiden.
  H. Ta urinprøver med aseptisk teknikk. 
  I. Unngå å bryte det lukkede oppsamlingssystemet.
  J. Oppsamlingsposen og drenasjeslangen skal alltid være under urinblærens nivå. 
  K. Skyll ikke kateteret eller oppsamlingsslangen med vann, saltvann eller antiseptisk løsning. 
  L. Bruk ikke antibiotikaprofylakse.
  M. Bruk et kateter med sølvlegering/hydrogel for å forebygge infeksjon og redusere kostnader.