Infeksjonskontroll.no

Urinoppsamling. Alternative medtoder for drenasje av urin.

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 1.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Ylva Sandness

Hensikt og omfang
Oppsamling av urin uten bruk av urinkateter. Redusere faren for urinveisinfeksjon.

Fremgangsmåte og arbeidsfordeling

  • Inkontinens alene skal ikke være grunn til å legge inn permanent kateter.
  • Behandlende lege, og sykepleieren som har ansvaret for pasienten har ansvar for at alternativer til kateter blir vurdert benyttet til urinoppsamling ved inkontinens.
  • Dersom pasienten ikke er selvhjulpen bør vedkommende følges jevnlig til toalettet, helst hver 3. – 4. time om dagen og minst en gang om natten.
  • I den grad vanlig blæretømming på toalettet ikke er tilstrekkelig, skal pasienten tilbys/hjelpes med bleier eller andre hjelpemidler.
  • Brukte bleier kan kastes i pose/sekk for vanlig avfall med mindre de er forurenset med avføring.
  • Uridom ol. tømmes i dekontaminator, utstyret kastes som vanlig avfall.

Intermitterende kateterisering kan benyttes som et alternativ til bleier ved urininkontinens.