Infeksjonskontroll.no

Definisjoner

Dokumentansvarlig:

Smittevernlege Egil Lingaas

Definisjon av utbrudd
Et infeksjonsutbrudd er en økning i forekomst utover en forventet endemisk bakgrunnsrate i et definert område i en bestemt tidsperiode. Vanligvis er det en signifikant økning (p<0,05) av raten av hendelser i forhold til tidligere. Men det kan også være ett enkelt tilfelle av en sjelden tilstand.
To eller flere tilfeller av samme sykdom med antatt felles kilde (utstyr, næringsmidler, vann e.a).