Infeksjonskontroll.no

Om utbruddsoppklaring, næringsmiddelbåren sykdom

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Utbruddsveilederen er en veileder for kommuneleger og Mattilsynet når det gjelder oppklaring av sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra mat, vann eller dyr. Veilederen presenterer metodene og hvordan ansvaret fordeles. Her finnes også spørreskjema, andre verktøy og bakgrunnsinformasjon. Innholdet bygger på papirversjonen av Utbruddshåndboka (2009). Noen ganger er det ingen tvil om at det forekommer et utbrudd. Andre ganger kan dette være mer usikkert. Ved utbruddsoppklaring vil derfor fremgangsmåten kunne variere mye.

Utbruddsveilederen - FHI - folkehelseinstituttet