Infeksjonskontroll.no

Varsling og melding av utbrudd

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Varsling av utbrudd
Varsling om utbrudd er fra 1. juli 2003 regulert i Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften). Det er utarbeidet et eget varslingsskjema for utbrudd.

Fra 1. desember 2016 byttet Folkehelseinstituttet til en ny og bedre plattform for varslinger av utbrudd av smittsomme sykdommer. Effektiv varsling gjør at hendelsen raskt kan vurderes og nødvendige tiltak iverksettes.

Folkehelseinstituttets system for utbruddsvarsling skal benyttes ved varsling av utbrudd. Systemet ivaretar både helsetjenestens varslingsplikt og Mattilsynets frivillige rapporteringsordning.

Når det skal varsles om smittsomme sykdommer? - FHI

Hvilke utbrudd skal varsles? Her finner du også liste over meldepliktige utbrudd

Utbrudd - varsling og oppklaring