Infeksjonskontroll.no

Suging i luftveiene - lukket system

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 1.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Ylva Sandness

Hensikt og omfang
Fjerne slim/sekret fra nedre luftveier hos pasienter med endotracheal tube eller tracheostomi.
Lukket suging reduserer risiko for smittespredning til personale og omgivelser. Forebygger prosedyrebetinget infeksjonsutvikling.

Fremgangsmåte
Risikovurdering
Suging i luftveiene er en risikabel prosedyre, og skal derfor gjøres etter behov og ikke rutinemessig. Suging kan medføre flere komplikasjoner som hypoxi, atelektaser, slimhinneskader, blødning og infeksjon.

Utstyr
Usterile hansker, frakk

Beskrivelse
Følg anvisning til produsenten av utstyret.