Infeksjonskontroll.no

Suging i luftveiene - åpent system

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 1.0
Dokumentansvarlig:

Hensikt og omfang
Fjerne slim/sekret fra nedre luftveier hos pasienter med endotracheal tube eller tracheostomi.
Forebygge infeksjoner som følge av sugeprosedyren.

Definisjoner

 1. Sugekateter – sterilt engangskateter. Skal kastes etter hver suging eller etter hver seanse.
 2. Sugeslange – slange fra sugekolbe til sugekateteret. Skal skiftes 1 gang/døgn eller ved kraftig forurensing.
 3. Sugekolbe – skiftes ved behov og mellom hver pasient. Om flergangskolbe brukes skal den desinfiseres i spyledesinfektor 1gang/døgn.
 4. Vannreservoar for gjennomspyling av sugeslange. Beholder/flaske med springvann for gjennomspyling av sugeslange etter frakobling av sugekateter

Utstyr
Steril undersøkelsehanske og usterile hansker, frakk, munnbind, evt. visir om det er fare for sprut, sterile sugekatetre, vannreservoar.

NB! Ved gjennomspyling av sugeslange er det viktig at man ikke forurenser vannet i i reservoaret. Et tips er å bruke en tom 1 liter flaske (brukt til NaCl/sterilt vann) som fylles med springvann. Et ubrukt sugekateter settes ned i flasken gjennom åpningen eller stikkes inn gjennom et hull som lages langt oppe på siden av flasken. Skylling av slangen gjøres så gjennom kateteret. Man unngår da et skyllevannet i flasken blir forurenset av sekret fra slangen så lenge vannet ikke kommer i direkte kontakt med slangen (bare kateteret). Det er da tilstrekkelig å skifte reservoar med tilhørende sugekateter 1 gang daglig, eventuelt ved synlig forurensning. Ved skifte tas det ny flaske (engangs eller flergangs som er varmedesinfisert i spyledesinfektor)

Fremgangsmåte og arbeidsfordeling
Beskrivelse
Prosedyren bør utføres av to personer om pasienten skal håndventileres, en som kobler fra og håndventiler pasienten og en som utfører selve sugingen.
 • Sett på suget og kontroller riktig sugestyrke (sugekraft 70-100mmHg, max 200mmHg).
 • Håndhygiene før prosedyren.
 • Alle åpninger/koblinger beholdes rene under hele prosedyren.
 • Ta på beskyttelsesutstyr.
 • Ta på steril undersøkelsehanske på den hånden som skal berøre sterilt sugekateter.
 • Før kateteret ned i tuben rolig så langt du kommer uten sug på, men stopp ved minste motstand.
 • Sug og dra jevnt opp med roterende bevegelse (ikke ”visp”).
 • Sugekateteret krølles sammen i hansken og kastes.
 • Gjenta sugingen ved behov, men med nytt sterilt kateter hver gang. Skift hanske hvis denne er blitt usteril. Evt. kan samme sugekateter brukes flere ganger i samme seanse dersom dette er hensiktsmessig. Da må evt. gjennomspyling gjøres med sterilt vann mellom hver suging.
 • Ved behov for suging i munnhule og svelg tas nytt kateter.
 • Skyll til slutt sugeslangen med vann etter at det brukte kateteret er koblet fra, ev ved behov mellen hver suging.
 • Ta av hanske og beskyttelseutstyr.
 • Håndhygiene