Infeksjonskontroll.no

Stell av tracheostoma og rengjøring av flergangs innerkanyle

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 1.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Hensikt og omfang
Forebygge infeksjon. Forhindre sår og vevsskade. Unngå dislokalisasjon av tube.

Fremgangsmåte og arbeidsfordeling
Utstyr
Usterile hansker, frakk, munnbind, eventuelt visir, sterilt NaCl 9mg/ml, engangsskiftesett, sterile kompresser, 10x10 cm splittkompress, ev tracheostomi bånd.

Beskrivelse
Utfør stell rundt tracheostoma 1gang/døgn og ved behov. Splittkompress byttes hvis den er gjennomtrukket eller ved andre tegn på kontaminering.
To personer steller tracheostomien, dette for å forebygge dislokalisasjon av tuben. Begge personer utfører ren prosedyre ved stell av tracheostoma.
 • Håndhygiene før og etter prosedyre. Ta på frakk, munnbind og eventuelt visir ved fare for sprut. 
 • Ta på rene hansker og fjern splittkompress, og ved behov tracheostomibånd.
 • Vask rundt stoma med steril NaCl 9mg/ml og tørk med steril kompress.
 • Observer huden rundt stomaåpning for tegn på sår og infeksjon. Ved infeksjonstegn konsulter lege. 
 • Legg på splittkompress og skift eventuelt tracheostomibånd. 
 • Ta av hansker og annet beskyttelse utstyr.
 • Utfør håndhygiene.
Hvis pasienten bruker flergangs innerkanyle skal denne rengjøres 1 gang/døgn og ved behov.

Fremgangsmåte ved rengjøring av flergangs innerkanyle
 • Ta på usterile hansker
 • Åpne låsen og fjern innerkanylen samtidig som ytterkanylen støttes. Sett deretter inn den rene kanylen.
 • Vak i vaskedesinfektor er å foretrekke, vaskedesinfektor må ha spesialdyse. Skyll innerkanyle før du legger kanylen i vaskedesinfektor, for at fjerne eventuelt sekret.
Mauell rengjøring
 • Ta på usterile hansker. 
 • Åpne låsen og fjern innerkanylen samtidig som ytterkanylen støttes. Sett deretter inn den rene kanylen.
 • Legg den brukte kanylen i bollen, fyll NaCl 9mg/ml i bollen og vask innerkanyle med innerkanylebørste.
 • Skyll innerkanylen med steril NaCl 9mg/ml og tørka med kompress (hold kompressen med pinsett). Ren kanyle må oppbevares tørt og beskyttes mot forurensing.
 • Vask i vaskedesinfektor er å foretrekke, vaskedesinfektor må ha spesialdyse. Skyll innerkanyle før du legger kanylen i vaskedesinfektor, for at fjerne eventuelt sekret.
 • La innerkanylen lufttørke og deretter oppbevares den tørt og beskyttet mot forurensing.
 • Børsten til innerkanyle skal rengjøres med NaCl mellom hver gang og hvis den er kraftig forurenset bør den kastes.