Infeksjonskontroll.no

Ventilasjon

Dokumentansvarlig:

Hyg.spl Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Krav til ventilasjon.

Alle arbeidsplasser skal ha et fullt forsvarlig inneklima. Arbeidsgiver/tiltakshaver må dokumentere at kravene til god tilfredsstillende ventilasjon er oppfylt.