Infeksjonskontroll.no

Bruk av munnbind - Medisinske ansiktsmasker

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 7.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Hensikt og omfang
Beskytte munn/nese mot sprut og mot dråpekontakt med biologisk materiale. Munnbind brukes som en del av basale smittevernrutiner for beskyttelse mot dråper av luftveissekret, for eksempel når pasienter hoster, ved suging av luftveier, intubering, bronkoskopi o.l., og ved håndtering av andre kroppsvæsker der det kan dannes dråper, f.eks. ved diarè.

Bruk av munnbind
 • Munnbind brukes ved opphold nærmere smittekilden enn 1 meter. Hvis det er hensiktsmessig, behøver man ikke bruke munnbind når man oppholder seg med større avstand enn 1 meter, f.eks. ved enkel observasjon av pasienten eller formidling av beskjeder.
 • Hvis fare for sprut brukes sprutsikkert munnbind type IIR. Bruk da også briller eller visir.
 • Munnbind er primært beregnet å skulle hindre smitteoverføring fra den som bærer munnbind, først og fremst ved å hindre spredning av større dråper fra nese og munn.
 • Munnbind brukes også for å beskytte brukeren mot dråpesmitte, f.eks. ved nærkontakt med pasienter som hoster og nyser, og bør i noen tilfeller kombineres med øyebeskyttelse.
 • Munnbind må ha god passform for å unngå lekkasje og inntrenging rundt kanten.
 • Enkle "papirmunnbind" skal ikke brukes. 
 • Bruk av åndedrettsvern omtales i egen prosedyre:  Åndedrettsvern.
Hvordan ta på munnbind
 1. Tilpass nesebøylen over neseryggen slik at munnbindet ligger tett mot huden også i overgangen mellom nesen og kinnet, slik at det blir minst mulig lekkasje.
 2. Knytt øverste festebånd først. Øvre snor skal gå over øret og knyttes over bakhodet.
 3. Knytt deretter nederste festebånd. Nedre snor skal gå under øret og knyttes bak nakken. Øvre og nedre festebånd skal ikke krysse hverandre fordi det skaper en åpning mellom munnbindet og kinnet.
 4. Kontrollér at kantene på munnbindet ligger tett mot huden i hele omkretsen.
 5. Hvis det brukes hette sammen med munnbind til personlig beskyttelse, skal munnbindet tas på før hetten.
 6. Håndhygiene utføres når munnbindet er tatt på.
Under bruk
 • Berør ikke munnbindet under bruk.
 • Munnbind er til engangsbruk. Det skal ikke tas av og på, og ikke henge rundt halsen.
 • Hvis munnbindet blir utsatt for direkte sprut eller blir synlig tilsølt på utsiden, bør det skiftes.
 • Det er ingen spesiell grense for brukstid for munnbind, men det bør skiftes hvis det blir gjennomvått.
Ta av munnbind
Munnbind tas av etter hansker og smittefrakk og eventuell hette. Ved isolering tas munnbindet av i forgang/sluse. Ved andre situasjoner med dråpesmitte tas munnbindet av når det ikke lenger er risiko for eksponering for dråper.
 1. Utfør håndhygiene før munnbindet fjernes.
 2. Øverste festebånd. Unngå å berøre fronten av munnbindet
 3. Munnbindet kastes i avfallsbeholder straks etter at det er tatt av.
 4. Utfør håndhygiene.

Brukt munnbind skal kastes straks det er tatt av. Munnbind skal aldri puttes i lommen og brukes på nytt eller bli hengende rundt halsen.

Definisjoner
Medisinske ansiktsmaske - munnbind
Med munnbind, medisinske ansiktsmasker ("kirurgisk munnbind") skal tilfredsstille kravet til type II (II og IIR, R:resistent), det vil si en bakteriell filtreringseffektivitet (BFE) på 98 % i henhold til NS-EN 14683-2019+AC:2019. Medisinske ansiktsmasker - Krav og prøvingsmetoder og eventuelle ytterligere kravspesifikasjoner som til enhver tid gjelder.

Biologisk materiale: Med biologisk materiale menes blod, serum, vevsprøver, sekreter, urin, avføring, puss m.m. fra syke eller friske mennesker.

 
Referanser                                                                                                                              
 • NS-EN 14683:2019+AC:2019. Medisinske ansiktsmasker  - Krav og prøvingsmetoder
 • ISO 22609:2004 - Clothing for protection against infectious agents - Medical face masks - Test method for resistance against penetration by synthetic blood (fixed volume, horizontally projected).