Infeksjonskontroll.no

Infeksjonskontrollprogram

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 2.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

 

Alle institusjoner som omfatter av forskriften, skal ha et infeksjonsprogram. Infeksjonskontrollprogrammet skal tilpasses den enkelte virksomhet og være basert på en risikovurdering og identifisering av kritiske punkter i institusjonen. Programmet skal også omfatte tiltak for å verne personalet mot smitte. Infeksjonskontrollprogrammet skal angi hvem som har det faglige og organisatoriske ansvar for de tiltak programmet omfatter.
Infeksjonskontrollprogrammet skal være en del av virksomhetens internkontrollsystem.

Infeksjonskontrollprogrammet består av to hovedkomponenter.
  • Infeksjonsforebygging
  • Infeksjonsovervåking

Definisjoner

Infeksjonskontrollprogram - et program som omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge og motvirker infeksjoner i institusjonen og for håndtering og oppfølging av utbrudd av slike infeksjoner.

Referanse

Infeksjonskontrollprogram i helse- og omsorgstjenesten

Forskrift om smittevern i helsetjenesten - Lovdata