Infeksjonskontroll.no

Infeksjonskontrollprogram

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 1.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Alle helseinstitusjoner skal ha et infeksjonsprogram - et kvalitetssikringssystem som omfatter alle planlagte tiltak for å holde forekomsten av sykehusrelaterte infeksjoner på et så lavt nivå som ønsket. Programmet skal også omfatte tiltak for å verne personalet mot smitte. Infeksjonskontrollprogrammet skal angi hvem som har det faglige og organisatoriske ansvar for de tiltak programmet omfatter. Infeksjonskontrollprogrammet skal være en del av virksomhetens internkontrollsystem.

Infeksjonskontrollprogrammet består av to hovedkomponenter.
  • Infeksjonsovervåking.
  • Infeksjonsforebygging.

Definisjoner

Infeksjonskontrollprogram - et program som omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge og motvirke sykehusinfeksjoner og for håndtering og oppfølging av utbrudd av slike infeksjoner.

Referanse

Infeksjonskontrollprogram i helseinstitusjoner

https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/smittevern-i-institusjoner/infeksjonskontrollprogram-i-helsein/