Infeksjonskontroll.no

Presentasjoner fra regionmøter

 

 

 2023  
 Regionmøte 07.mars  
  Teams  Villede biologiske hendelser.pdf
   

 

2022  
Regionmøte 14 - 15 juni  
Holmen Fjordhotell Kreft i offentligheten - og hvordan Kreftforeningen jobber strategisk med kommunikasjon.pdf 
   
   
   
Regionmøte 15. mars  
Teams 2022 03 15 Program regionmøte.pdf
2022 03 15 Referat regionmøte.pdf
Presentasjoner 2022 03 15 Regionamøte HSØ Nasjonale råd for covid19.pdf
2022 03 15 Regionmøte HSØ, Nasjonal markering av 5. mai 2022.pdf
 
2022 03 15 Informasjon ROS sterilforsyning HSØ.pdf
   
Regionmøte 15. februar  
Rikshospitalet og teams Program.pdf
Referat.pdf
 Presentasjoner

 Statusrapport Regionalsmittevernplan 2020-2023 Sak 04 2022.pdf
 Progarmarbeid Smittevernkompetanse Sak 05 2022.pdf
 Status smittevernrplan Ahus.pdf

 2022 Diakonhjemmet Sykehus Statusrapport.pdf
 Status smittevernplan Lovisenberg.pdf
 Status smittevernplan Sunnaas.pdf
 Status smittevernplan Sykehuset innlandet.pdf
 Status smittevernplan Sykehuset Telemark.pdf
 Status smittevernplan Sørlandet sykehus.pdf
 Status smittevernplan Vestre Viken.pdf
 Status smittevernplan Østfold sykehus.pdf
 OUS virksomhetsplan 2022.pdf
 Læringsmål smittevern MIK og INF 22-02-15.pdf
 Overordnet løsningsforslag HAI Smittesporing 15022022.pdf

   
Regionmøte 18. januar  
 Teams Program.pdf
Referat.pdf
 Presentasjoner Informasjonssaker regionen rundt.pdf
Utarbeidelse av normerende produkter.pdf
Validering – hva er det Hvordan og hvorfor.pdf
Kravspesifikasjoner for dekontamneringsutstyr.pdf
Risiko analyse sterilforsyning og sterilsentraler - behov for beredskapsplaner.pdf
   
2021  
Regionmøte 15. desember  
Whereby  
Presentasjoner Dekontaminering av ultralydprober.pdf
  Dekontaminering av ultralydprober III.pdf