Infeksjonskontroll.no

Vannsikkerhet i helsetjenesten 28.11.2023

Sted: Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Kontaktperson: Anne Margrethe Stenberg, tlf. 993 00 869
Dato: 28.11.2023 -
Tid: 09:00 - 17:00
Avgift: 1 500 inkludert kaffe, te og lunsj

 

Vannsikkerhet i helsetjenesten

De senere år har det kommet mye ny informasjon om betydningen av vann som smittekilde i sykehus og andre helseinstitusjoner. Det gjelder ikke bare Legionella, men et vidt spekter av andre mikroorganismer som kan finnes naturlig i vann. Når disse kommer inn i komplekse rørsystemer i store bygninger, kan de øke i antall og gi opphav til infeksjoner som sjelden oppstår i naturen eller i små bygninger. Pasienter i sykehus har ofte svekket infeksjonsforsvar og derfor blir dette en spesielt uheldig kombinasjon.

 I dag har vi bedre informasjon om hvilke tiltak som er nødvendige for å redusere denne risikoen. Det er viktig at denne kunnskapen tas i bruk ved planlegging, bygging og drift av vannforsyning sykehus. De som bruker vann må også kjenne til hva som må til for å minimere risikoen for vannbårne infeksjoner.

Dette seminaret tar for seg vannsikkerhet i sykehus og andre helsebygg. Målgruppen er byggeplanleggere, ingeniører, arkitekter, leverandører av VVS-teknisk utstyr, teknisk og driftsansvarlig personell i helseinstitusjoner, smittevernpersonell og ikke minst helsepersonell som bruker vann.

Foredragsholderne er blant de ledende eksperter på feltet i Storbritannia. Alle foredragene vil være på engelsk, men med simultan teksting på norsk.

Program Vannsikkerhet i helsetjenesten.pdf

Påmelding innen 16.11.2023, bindende påmelding

 

Påmelding