Infeksjonskontroll.no

Vernetøy - (smittefrakk) - væsketett beskyttelsesfrakk

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst

Versjon: 3.0
Dokumentansvarlig:

Hyg.spl. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund

Hensikt og omfang
Sørge for at alle som bruker smittefrakk - væsketett beskyttelsesfrakk, har fått opplæring i bruk, hvordan den tas på og av.
Smittefrakk skal tilfredstille kravene i NS-EN 14126-2003 - Vernetøy - ytelseskrav og prøvingsmetoder for vernetøy mot smittestoffer og tilhørende standarder:

 • ISO 16604:2004 - Motstand mot kontaminerte væsker under hydrostatisk trykk. 
        • 6 ulike klasser, (1 - 6) basert på motstand mot hydrostatisk trykk.
 • NS-EN ISO 22610:2006 - Dekkstykker, frakker og renromsdrakter brukt som medisinsk utstyr til pasienter, klinisk personale og utstyr - Prøvingsmetode for bestemmelse av motstand mot våt bakteriepenetrasjon (ISO 22610:2006).  
       • 6 ulike klasser, (1 - 6), basert på tid før gjennomtrengning (< 15 min - > 15 min).
 • NS-EN ISO 22612:2005 - Vernetøy til bruk mot smittefarlige midler - Prøvingsmetode for bestemmelse av motstand mot penetrasjon av biologiske forurensende støv gjennom beskyttende materialer (ISO 22612:2005).  
       • 3 ulike klasser, (1 - 3), basert på motstand mot penetrajon med kontaminerte faste partikler (< 15 min - > 75 min).
Smittefrakk - Beskyttelsesfrakk
 • Brukes som direkte kontakt med pasienten eller forurenset utstyr.
 • Som hovedregel bør bruks engangs smittefrakk som kastes hver gang den er brukt.
 • Smittefrakk produsert i fuktbestandig materiale (væsketett/væskebestandig) uten hull eller synlig slitasje.
 • Smittefrakk skal være gul med lange ermer som slutter tett omkring håndleddet, og brukes alltid i kombinasjon med hansker.
 • Smittefrakk skal ha knepping/snøring bak i nakken, ev. også snøring rundt livet, være uten lommer og så lang at den går nedenfor knærne.
 • Hvis mulighet for søl/sprut, skal engangs plastforkle brukes i tillegg.
 • Flergangs smittefrakk kan alternativt benyttes, men da bare av samme person hver gang og aldri lenger enn ett skift (inntil 10 timer).
 • Hvis smittefrakk av polyester/bomull brukes, skal den være tettvevd, uten hull eller synlig slitasje, og i henhold til NS 3344:1977 - Helsevesen - Smittefrakk av polyester/bomull. NS 3344:1997 sier ikke noe om krav til væsketetthet! Det anbefales derfor å bruke engangs plasforkle i tillegg.
 • Flergangs smittefrakk skal henge i forgangen, på merket knagg og med innsiden ut, når den ikke er i bruk.
 • Ved isolering i enerom uten forgang, skal smittefrakk uansett bare brukes én gang og ikke henges opp etter bruk, hverken i pasientrommet eller i korridor.
 • Både engangs- og flergangs smittefrakk skal skiftes så snart som mulig hvis den blir synlig tilsølt under bruk.
 • Smittefrakk skal ikke benyttes utenfor isolatet.
Hvordan oppbevares smittefrakk (hvis synlig ren) og hvis den skla brukes av samme person igjen?
 • Hvis frakken oppbevares i pasientrommet, skal den urene siden/utsiden vende ut.
 • Oppbevares den i forgangen, skal den rene siden/innsiden vende ut.

Smittefrakk ta av

 • Ta av hanskene.
 • Utfør håndhygiene.
 • Frakken snøres/kneppes opp.
 • Stikk fingrene på den ene hånden inn under mansjetten på det andre ermet.
 • Trekk ermet av uten å berøre frakkens utside.
 • Med hånden inne i ermet tas en så tak i utsiden av mansjetten på det motsatte ermet og trekker denne av.
 • Frakken rulles samme med den urene siden inn, og kastes.
 • Utfør håndhygiene.
Referanser
 • For standardene - https://www.standard.no/
 • Isoleringsveilederen (Smittevern 9) - Oppdatert 22.06.2016.
 • Guideline for Isolation Precautions 2007: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings - Last update: July 2023.